برانکو: به تعهداتم عمل کردم حالا نوبت باشگاه است - پندار