رضا رشیدپور؛ دومین محبوبِ حذف‌ شده از شبکه سه - پندار