روحانی: با رفع تحریم‌ها شرایط متفاوت می‌شود - پندار