ستاره‌ی پروژه‎‌ی تازه‌ی کریستوفر نولان، از شرایط عجیب خواندن فیلمنامه گفت - پندار