مجتمع تجاری تفریحی مگامال اکباتان | از سیر تا پیاز - پندار