محمود بصیری: از کسانی که ممنوع‌الکارم کردند تشکر می‌کنم - پندار