نفتکش‌های حادثه دیده در دریای عمان غرق نشده‌اند - پندار