نمایش‌نامه «خورشید کجاست؟» در مرکز تئاتر کانون خوانده می‌شود - پندار