کنایه ملی‌پوش والیبال لهستان به پول ملی ایران - پندار