درخواست بیش از صد نویسنده: لغو فوری مجوز چاپ کتاب
playfairhavefun.blogspot.com
پندار
پندار
امروز منتشر شد
درخواست بیش از صد نویسنده: لغو فوری مجوز چاپ کتاب
شماری از نویسندگان ایرانی، امروز در متنی که منتشر کرده‌اند خواستار لغو لزوم مجوز نشر برای کتاب شده‌اند.

تقلاهای چند سال اخیر وزارت ارشاد و دیگر دستگاه‌های همسو، برای اعمال هر چه شدیدتر سانسور و ایجاد محدودیتها و تنگناهای بیشتر در راه چاپ و انتشار کتاب بار دیگر ثابت کرد که افول و نزول شأن کتاب و کتابخوانی رابطه‌ی مستقیمی با سانسور دارد. (نقش وخامت وضع معیشتی مردم حدیث دیگری است.)

در این چند سال که تیغ سانسور فزونتر و تیزتر از گذشته بر شریانهای انتشار کتاب گذارده شده، سقوط تیراژ کتابها نیز بیشتر شده است. اگر پنج سال پیش تیراژ دوهزار نسخهای تیراژی معمول بود، اکنون این تیراژ به کمتر از یک هزار نسخه رسیده است؛ آن هم در جامعهای که بیش از هفتادوپنج میلیون جمعیت دارد و هفتاد درصد این جمعیت جوان اند؛ جوانانی تشنهی دانستن و کشف کردن.

با این همه، اگر میبینیم که به کتاب و کتابخوانی اعتنایی درخور نمیشود برای آن است که سانسور دولتی، شأن نویسندگی و کتاب و اعتماد مردم به کتاب را سخت کاهش داده است.

در اینجا قصد نداریم به تبعات این پدیده نامبارک بر زندگی نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب بپردازیم زیرا رنجنامهی آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.

ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن بیست و یکم هنوز هم نویسندگانش مجبورند برای نشر آثار خود، از دولت “مجوز چاپ” بگیرند. «مجوزی» که حتی در قانون اساسی حاکمیت نیز به آن اشارهای نشده است.

در حقیقت این روش در حکم به گرو گرفتن آزادی بیان، خلاقیت و معاش نویسندگان از جانب دولت است تا بتواند دیدگاههای خود را بر آثار نویسندگان تحمیل کند؛ حربه‌ای است برای اعمال تبعیض میان نویسندگان و سوق دادن آنها به خودسانسوری؛ ابزاری است برای دخالت حاکمیت در عرصه‌ ادبیات، هنر و اندیشه.

نویسندگان باید بتوانند آزادانه بیندیشند و حاصل اندیشه و هنر خود را آزادانه عرضه کنند.

وانگهی، حق مردم است که فارغ از هرگونه سانسور و فشار حکومتی به آثار ادبی ، هنری و اطلاعات دسترسی پیدا کنند و آنگاه خود به داوری و نقد بپردازند. برای برون‌رفت از وضع بسیار اسفناک عرصه‌ کتاب و بهبود شرایط نویسندگان و برای برخورداری جامعه از ادبیاتی که شایسته مردم آزاداندیش ایران باشد، می‌بایست «مجوز چاپ کتاب» لغو شود.

ما نویسندگان امضا کننده این متن ، خواهان لغو فوری «مجوزچاپ کتاب» و کلیه‌ مقررات و قوانین مربوط به آن هستیم.

بکتاش آبتین(شاعرو فیلمساز)

 

علیرضا آبیز(شاعر و مترجم)

 

علیرضا آدینه(شاعر)

 

مهناز آذرنیا(شاعر)

 

سعید آرمات(شاعر)

 

محمد آشور(شاعر)

 

وحید آقاجانی (شاعر)

 

مریم آموسا(شاعرو روزنامه‌نگار)

 

بابک احمدی(نویسنده وپژوهشگر)

 

پروین اردلان(نویسنده)

 

محمود استادمحمد(نویسنده)

 

فروغ اسدپور(نویسنده و مترجم)

 

سعید اسکندری(شاعر)

 

حسن اصغری(نویسنده)

 

سامان اصفهانی(شاعر و نویسنده)

 

 

روحی افسر(مترجم و ویراستار)

 

مجید امین‌مؤید (مترجم)

 

رحمان امینی (نویسنده)

 

علی ایرانلو(نویسنده)

 

علی باباچاهی(شاعرونویسنده)

 

پرویز بابایی(مترجم)

 

کیوان باژن(نویسنده)

 

رضا براهنی(نویسنده و شاعر)

 

سعید بهبهانی (شاعر و نویسنده)

 

سیمین بهبهانی(شاعر)

 

علیرضا بهنام(شاعر)

 

یونس تراکمه(نویسنده)

 

محسن توحیدیان(شاعر)

 

علی جانوند(شاعر و نویسنده)

 

علیرضا جباری(مترجم)

 

جمیله جلیل‌زاده(شاعر)

 

ستار جلیلزاده(مترجم)

 

کامران جمالی(شاعر ونویسنده)

 

فرشید جوانبخش(شاعر)

 

 

جاهد جهانشاهی(مترجم)

 

چوکا چکاد(نویسنده ومترجم)

 

فرخنده حاجی‌زاده(نویسنده و شاعر)

 

حسین حضرتی(نویسنده)

 

محسن حکیمی(مترجم و نویسنده)‌

 

قباد حیدر(نویسنده وشاعر)

 

رضا حیرانی(شاعر)

 

مهین خدیوی(شاعر)

 

محمد خلیلی(شاعر)

 

رضا خندان/ مهابادی(نویسنده)

 

هادی خوانساری(شاعر)

 

مظفر درفشی(شاعرو نویسنده)

 

علی‌اشرف درویشیان(نویسنده)

 

حامد رحمتی(شاعر و مترجم)

 

خلیل رشنوی(نویسنده)

 

مصطفی رضیع(مترجم)

 

شهرام رفیع‌زاده(شاعر)‌

 

م.روانشید(شاعرونویسنده)

 

یداله رویایی(شاعر)

 

ناصرزرافشان(مترجم و نویسنده)

 

محمد زندی(شاعر)

 

غلامحسین سالمی(نویسنده)

 

فاطمه سرحدی‌زاده(مترجم)

 

محمدعلی شاکری‌یکتا(شاعر)

 

مسیحا شمس(نویسنده)

 

سردار شمسآوری(شاعر)

 

رضا شنطیا(شاعر)

 

مظاهر شهامت(شاعرونویسنده)

 

محمدحسن شهسواری(نویسنده)

 

سیدعلی صالحی(شاعر)

 

حسن صانعی(شاعر)

 

پرویز صداقت(مترجم)

 

حسن صفدری(شاعر و مترجم)

 

فرزانه طاهری(مترجم)

 

محمد حسین طهماسب‌ پورشهرک(شاعر و نویسنده)

 

هوشنگ عاشورزاده(نویسنده)

 

رضا عباسی(شاعر و نویسنده)

 

علی عبدالهی(شاعرومترجم)

 

محمدعلی عمویی(مترجم)

 

احمد فتحی(نویسنده و شاعر)

 

پوران فرخزاد(نویسنده و شاعر)

 

ابوالقاسم فرهنگ(نویسنده)

 

جواد قاسمی(شاعر)

 

محمد قائد(نویسنده و مترجم)

 

علی قنبری(شاعر)

 

ناهید کبیری(نویسنده، شاعر و مترجم)

 

فرهاد کشوری(نویسنده)

 

عبداله کوثری(مترجم)

 

منیژه گازرانی(نویسنده و ویراستار)

 

سعدی گلبیانی(نویسنده)

 

باربد گلشیری(نویسنده و مترجم)

 

لیلی گلهداران(شاعر)

 

محسن مالجو(نویسنده) 

 

محمد مالجو(مترجم)

 

جواد مجابی(شاعر و نویسنده)

مهآ محقق(شاعر)

 

شیدا محمدی(شاعر)

 

رضا مرادی اسپیلی(شاعر و مترجم)

 

محمدحسن مرتجا(شاعر)

 

حسن مرتضوی(مترجم)

 

پرویز مسجدی(نویسنده)

 

اکبر معصومبیگی(مترجم و نویسنده)

 

اقبال معتضدی(نویسنده، شاعر و مترجم)

 

محمود معتقدی(شاعر)

 

داریوش معمار(شاعر و نویسنده)

 

شهین منصوری‌آرانی(شاعر)

 

جمیله موسوی(شاعر)

 

نسترن موسوی(مترجم و نویسنده)

 

فیروزه مهاجر(مترجم)

 

علیشاه مولوی(شاعر)

 

روحاله مهد‌ی‌پورعمرانی(نویسنده)

 

اصغر مهدی‌زادگان(مترجم)

 

مسعود میری(نویسنده و شاعر)

 

منیژه نجم‌عراقی(مترجم)

 

علی نگهبان(نویسنده)

 

ناصر وحدتی(نویسنده و شاعر)

 

کورش همه‌خانی(شاعر)

به نقل از : پندار   /  
زمان انتشار: یکشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۱
صبح پس از طوفان به روایت تصویر
طوفان دوشنبه شب به روایت تصویر
هنگامی که دو ماهیگیر به نام‌های جیسون فراست و برندون کی به رودخانه‌ی جنگجوی سیاه واقع در آلاباما می‌روند تا…
انقلاب ایران، یکی از مدرن‌ترین انقلاب‌های دنیا محسوب می‌شود و این تغییر و تحول مردمی، هرچند با دیدگاه‌ها و نظرات…
گری گریسون غواص پنجاه-و-پنج ساله‌ی انگلیسی‌ست که اشتیاق زیادی به دریانوردی و غواصی دارد. در سال ۲۰۱۴، با این همه…
این گربه‌ها دوست دارند با انسان‌ها زندگی کنند و بر روی کاناپه لم دهند، اما اگر این امکانات برایش فراهم…
این گربه‌های شخصیت بسیار دوست‌داشتنی و مامانی دارند. از مورد توجه واقع شدن و نشستن بر روی کاناپه لذت می‌برند.…
این گربه به افرادی پیشنهاد میشود که سر دو راهی آوردن یک گربه یا سگ گیر کرده‌ند. چرا که در…
طبق اخبار رسیده به انجمن حمایت از حیوانات متاسفانه پناهگاه گربه ها در رحماینه (پلنگ آباد) کرج دچار حریق شده…
زندگی روزمره به روایت دوربین های تلفن های هوشمند
افتتاح موزه ی هنر اسلامی به روایت تصویر
جشن باروری زمین کشاورزی در فریدون کنار به روایت تصویر
نگاهی به مکز خریدهای لوکس تهران و ایران
بیست‌ و‌ چهارمین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف که بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف جهان محسوب می‌شود صبح یکشنبه یکم شهریور با…
ین سگ‌ها بسیار جسور و مستقل با روحیه‌ی حساسی‌اند. بسیار هوشیار، پرانرژی و سرزنده‌ند، شیباها پیوسته از روی غریزه عمل…
این کمپین کارش را از اتوبوس‌های رومانی آغاز کرده و به فیس‌بوک و زوکربرگ رسیده است.
آهنگ جدید اسمش عشقه از مرتضی پاشایی
دنیای سرگرمی یک ستاره‌ی خود را از دست داد.
یک کمپین سایت کیک‌استارتر، تلاش دارد تا چیزمیزهایی تولید کند که حس کتاب‌خوانی را تقویت می‌کند.
پس از مدت‌ها ممنوع‌الکاری، گلزار به تلویزیون آمد
ویدئوی شبکه فرانس ۲۴ در گزارش اخیرش به ایران پرداخته است.
گربه‌ی آنقره بسیار مهربان، باهوش، فعال است و دوست دارد که هم با گربه‌ها هم با همراهان انسانی‌اش در تعامل…
نام این آلبوم تغییر کرده است.
در حال حضار داغ‌ترین ترانه فارسی روی اینترنت فارسی است.
س از قطعی شدن عدم حضور «محسن چاوشی» در فیلم «سنتوری، مرد پائیزی» (سنتوری 2) صبح امروز مشخص شد که…
شجریان در استانبول به روی صحنه می‌رود.
برج میلاد در دومین جشنواره «داستان تهران» به داستان‌هایی با محوریت سازه‌های نمادین تهران جایزه‌ خواهد داد.
نشر شورآفرین با همکاری سینما تک موزه‌ی هنرهای معاصر، مراسم رونمایی از کتاب «گفت‌وگو با آرتور پن» را همراه با…
کرمِ ضدِ افتاب یکی از الزامات برایِ کودکان است، چرا ؟
تبلیغات پارس آنلاین در بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید جعلی بود؟
کاروان ایران در المپیک مونترال،1976
گلنار بخیتار را می‌شناسید؟
دایی در کنار باقری و خاکپور
استاد آواز، زمانی ورزشکار بود.
عکسی قدیمی از امیر قلعه نویی
استادیوم نیمه‌کاره‌ی آزادی
تیم ملی فوتبال ایران در زمان مربیگری مرد صرب
آهنگسازی قمیشی برای اولین جام‌جهانی ایران
هفتمین دوره این بازی‌ها در تهران برگزار شد
ماشین‌بازی با علی پروین
عکس ستار در کنار ناصر حجازی روی جلد مجله اطلاعات
جلد مجله دنیای ورزش در سال 1350
تیم ملی بانوان شناگر ایرانی
دیدن یک استقلالی با لباس پرسپولیس می تواند برای شما جالب باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدیریت نرم افزار تلگرام به دلیل انتشار استیکرهای غیر اخلاقی توسط کاربران در این…
یک کمپین سایت کیک‌استارتر، تلاش دارد تا چیزمیزهایی تولید کند که حس کتاب‌خوانی را تقویت می‌کند.
در حال حاضر سایت‌هایی مثل واتپد، شی‌بوکز، روستر وجود دارند که برای مصرف‌کننده‌هایی که سرشان شلوغ است پاورقی تهیه می‌کنند…
شرکت نقش در سال ۱۳۷۴ تاسیس شد و از سال ۱۳۸۰ به طور تخصصی پیشگام عرضه برندهای معروف و شناخته…
هدیه دادن لبخند زیبا به خودتان
نسل‌های پیش‌، مدل‌های آرایشی را باید از داخل مجلات مد و فشن جستجو می‌کردند و می‌آموختند اما حالا ما باید…
تکنولوژي بلوتوث دستگاه مفیدی خلق کرده است.
با آیفون‌های پلاستیکی رنگی،‌ برای نخستین بار اپل به سگمنت جدید و سطح متوسط بازار وارد می‌شود.
این تاکسی‌های قرمز و سفید در دهه ۴۰ و ۵۰ در آبادان تردد می‌کردند.
بزرگ‌ترین شهر جهان مورد توجه کابینه تدبیر قرار گرفته و اینطور که به‌نظر می‌رسد کلید تدبیر در قفل فیلترینگ هم…
اگر از پرنده‌های عصبانی (انگری بردز) در لوگوهای شرکت‌های مهم استفاده می‌شد
یک بیمارستان روانی در پنسیلوانیای آمریکا اعلام کرده است نخستین مرکز درمانی در این کشور خواهد بود که بیماران معتاد…
فروشندگان و دست اندرکاران حوزه بازار تلفن همراه از بی‌رغبتی مشتریان به گوشی‌های بلک بری در سطح بازار تلفن همراه…
این روزها بسیار می‌شنویم که «پیجمون کلی لایک خورد» «پُستم کلی لایک خورد» اگر بتوان معادلی زنده و رایج برای…
این کمپین کارش را از اتوبوس‌های رومانی آغاز کرده و به فیس‌بوک و زوکربرگ رسیده است.
ویدئوی شبکه فرانس ۲۴ در گزارش اخیرش به ایران پرداخته است.
درباره گران‌ترین خانه‌های تهران و قیمت آن‌ها چه می‌دانید؟
اگر فکر می‌کنید مد با برهنگی همراه است، لولیتا یک طراح مد ژاپنی مسلمان است که این موضوع را در…
خودروی قرمز رنگ به شکل کفش پاشنه بلند در تهران تردد می‌کند. درباره آن چه می‌دانید؟
یادداشتی از نیما افشارنادری پیرامون توقیف «نادرست» ۹ دی
شبکه اجتماعی پت‌بوک، رسانه‌ای فارسی است که برای آن‌هایی ساخته و عرضه شده که حیوان خانگی دارند.
در این باغ وحش خبری از راسته گوسفند و گوشت قرمز نیست. ببرها پای مرغ می‌خورند و خرس‌ها هم نون…
در حال حاضر سایت‌هایی مثل واتپد، شی‌بوکز، روستر وجود دارند که برای مصرف‌کننده‌هایی که سرشان شلوغ است پاورقی تهیه می‌کنند…
کتاب تازه شهیار قنبری در ایران
کلمه‌ها و ترکیبات تازه بی‌ کم‌و‌کاست به روایت فرهنگستان
هنوز بارونو دوست داری

خبرنامه پندار

نشانی ایمیل خود را وارد کنید.

کریمخان