روزی که علیاحضرت فرح دیبا با گوگوش تماس گرفت

بیشتر ببینید:
این را هم ببینید:  اجرای نوروزی گوگوش در شبکه منوتو
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.