اعتراض سعید سکویی به ابی درباره خلیج فارس

سعید سکویی، خطاب به ابی که اظهاراتش درباره خلیج فارس و دبی واکنش شدیدی برانگیخته گفته که قیمت او کم است و به او توصیه کرده بازنشستگی پیشه کند.

او ابی را مردی که مثل بسیاری از هنرمندان، از مردم طلبکار است و همیشه دست بگیر از مردم دارند نامیده است.

بیشتر ببینید:

این را هم ببینید:  عذرخواهی ابی و ابراز ارادت به تمامیت ارضی ایران
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.