سیما ثابت کیست؟

سیما ثابت
متولد ۱۳۵۸
زاهدان
فارغ التحصیل لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه آزاد تهران
فوق لیسانس علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه خبر
دکترای علوم سیاسی با گرایش مطالعات خاورمیانه از دانشگاه لندن
عضو هیات علمی همین دانشگاه
پیش از آن در رادیو و تنلویزیون بی بی سی فارسی مشغول به کار بوده است.

بیشتر ببینید:
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.