آهنگ جدید تارکان: گچک، بمب خبری در ترکیه

آهنگ جدید تارکانم ۲۳ میلیون بار دیده شدن در کمتر از یک هفته.

وقتی صحبت از رپ اعتراضی است، در دوره‌ای که از نظر سیاسی مردم خسته هستند و از نظر بهداشتی هم کرونا، رس مردم رو کشیده، یک ترانه امیدوارانه توانسته در یک هفته ۲۵ میلیون بار شنیده شود و تعبیرهای سیاسی را هم پیش بکشد.

بیشتر ببینید:

سورشجان کجاست؟

فارسان کجاست؟

گچک، آهنگ جدید تارکان، خواننده مشهور ترک و سوپراستاری است که حالا نوعی از موسیقی محرک، ولی اعتراضی پاپ و نرم را در پیش گرفته است.

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.