دانلود سریال سیب ممنوعه قسمت ۳۷۲ سیصد و هفتاد و دوم – دوبله فارسی و خلاصه داستان

اندر در اتاق به جانر می‌گوید که کومرو دوستش را فرستاده است تا واسطه آشتی آنها بشود. او می‌گوید که باید این موضوع را به گوش دوعان برساند.

هنگامی که اندر و چاتای در ماشین به سمت شرکت می روند، اندر به چاتای می‌گوید که وقتی از ورزش به خانه آمده بود صدای مریچ را شنیده بود. چاتای می‌گوید‌ که او برای سر زدن آمده بود و چیزی از حرفهای مریچ در مورد کومرو نمی گوید.

شب مراسم نمایش مهدکودک هالیت جان است و ییلدیز و دوعان آنجا می روند. چاتای و اندر نیز می روند. ییلدیز از اینکه اندر به آنجا آمده است گلایه میکند و چاتای نیز در مقابل از آمدن دوعان ایراد میگیرد. اندر با طعنه در مورد آسیب زدن ییلدیز به ماشین چاتای به دوعان می‌گوید و فیلم دوربین را نشان می دهد. دوعان از این کار ییلدیز عصبی می شود.

هنگام برگشت از آنجا، اندر از دوعان میخواهد که او را برساند. او در ماشین به دوعان می‌گوید‌ که چاتای و کومرو همچنان در رابطه هستند و اگر باور ندارد امروز میتواند آنها را در کافی شاپی که آنها قرار دارند ببیند.

مریچ به اصرار کومرو را به کافی شاپ می برد. سپس به بهانه دستشویی بیرون آمده و چاتای پیش کومرو می رود. کومرو از دیدن او متعجب و عصبی می شود. چاتای می‌گوید که ماجرای بچه را فهمیده است و او را دلداری میدهد. همان لحظه دوعان به همراه چتین دم در کافی شاپ رفته و چتین را داخل می فرستد تا ببیند که کومرو و چاتای آنجا هستند یا نه. چتین از صحنه ای که چاتای کومرو را بغل کرده است عکس می‌گیرد و به دوعان نشان می دهد. دوعان عصبانی می شود و از آنجا می روند.

بیشتر ببینید:

در خانه، دوعان از اینکه ییلدیز شب گذشته به ماشین چاتای آسیب زده بود با او بحث میکند و میگوید که گویا چاتای برای او تمام نشده است که حرفهایش در اخبار او را ناراحت کرده است. او به ییلدیز می‌گوید که اگر هنوز هم حرفهای چاتای برای او مهم است و باعث ناراحتی او می شود، پس مشکل بزرگی بین او و ییلدیز خواهد بود. سپس به اتاق کومرو می رود. آسمان پیش ییلدیز آمده و به دوعان حق می دهد و از ییلدیز می خواهد که از دل او در بیاورد.

در کافی شاپ ،کومرو به چاتای می‌گوید که نیاز به دلسوزی ندارد و از او میخواهد که برود و دیگر نمیخواهد او را ببیند. سپس بیرون می رود.

وقتی کومرو به خانه می رود، دوعان با عصبانیت چمدان‌های او را آماده کرده و کومرو را به خاطر رابطه با چاتای بیرون میکند. کومرو به خاطر قضاوت دوعان عصبی شده و از خانه می رود. ییلدیز سعی دارد ماجرا را درست کند. کومرو تصور میکند که ییلدیز در این قضیه دخیل بوده است و با او نیز بحث میکند. دوعان ماشین کومرو را گرفته و کارت بانکی او را نیز مسدود می‌کند.

وقتی کومرو به هتل می رود متوجه می شود که کارتش مسدود شده و پولی ندارد.

او با عمر تماس میگیرد و کمک میخواهد، اما عمر با عصبانیت با او دعوا کرده و می‌گوید که دیگر آدم ساده و ابلهی نیست و تماس را قطع میکند.

این را هم ببینید:  سریال قیام عثمان قسمت ۳۲۱ سیصد و بیست و یکم

کومرو که جایی برای ماندن ندارد، به یک خانه کوچک قدیمی در پایین شهر می رود. ییلدیز با کومرو تماس می‌گیرد و حال او را می پرسد. کومرو به دروغ می‌گوید که هیچ مشکلی ندارد و در یک هتل خوب ساکن شده است و کمبودی ندارد.

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.