نادرشاه، ناپلئون ایران

کتاب صوتی پاسخ به تاریخ بخش دوم:

بیشتر ببینید:

این را هم ببینید:  وقتی پوران خواننده، گوگوش را پای بساط کشاند!
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.