دانلود سریال ترکی با منیجرم تماس بگیر قسمت ۱۳۴ دوبله | Ba Manageram Tamas Begir Serial Part 134

کیراچ و بقیه به افتخار سالهایی که با هم بوده اند شامپاین می نوشند و کیراچ می گوید که بالاخره یک روز دست دجله را هم می گیرد و این آژانس را مال خودش می کند! پریده تصمیم دارد بازنشسته بشود و چینار می گوید: «دوست دارم یه فیلم در مورد منیجرها و روابطشون با بازیگرها بنویسم! » کیراچ می گوید: «عمرا کارت بگیره. » و همه می خندند.

وقتی باریش و دجله تا شب در ساحل می مانند، ناگهان آیدین به باریش زنگ میزند و با استرس به او می گوید که تمام پولشان را در قمار از دست داده و به کمکش احتیاج دارد. باریش خیلی ناراحت می شود که آیدین حتی در روز تولدش هم دست از این کارهایش برنداشته. او دست دجله را می گیرد و به سمت آدرسی که آیدین برایشان فرستاده می روند. وقتی وارد آنجا می شوند، ناگهان با جشن تولد سورپرایزی که جیدا برای باریش تدارک دیده روبرو می شوند. باریش تشکر می کند و در کنار دجله شمع تولدش را فوت می کند.

لحظه ای که سوپر اگو، وسایلشان را با ناراحتی جمع می کنند و برای آخرین بار قبل از خارج شدن از آژانس به هم خیره می شوند، همگی بغض می کنند اما سعی می کنند به هم لبخند بزنند.

یک ماه بعد، جیدا آژانس را با منیجرهایی که خیلی شباهت به کیراچ و پریده و امراه دارند اداره می کند اما اصلا خوشحال نیست.

بکیر فالوئرهای اکانت توییئرتش را به یک میلیون رسانده و از این بابت خیلی خوشحال است.

بیشتر ببینید:

چینار به خاطر این که نمی تواند سناریویی که در ذهنش است را روی کاغذ بیاورد خیلی ناراحت و افسرده شده و از دست آرزو هم کاری برنمی آید. او که نگران چینار است به امراه زنگ میزند و از او در این مورد کمک می خواهد.

گولین پیش پریده می رود اما پریده خیلی ناراحت است چون چند روزی است که میرو را از دست داده و اصلا حال و احوال خوبی ندارد.

فیریس از آمریکا به دجله زنگ میزند و به او می گوید که هرچه زودتر چینار را مجبور کنند تا سناریویی که در سر دارد را تمام کند تا دجله کارگردانی اش کند و کیراچ هم تهیه کننده گی آن را به عهده بگیرد و پریده هم امور ارتباطات را. دجله با این حرف همراه بقیه پیش چینار می روند تا او را راضی کنند که سناریو را شروع کند. با اصرار بقیه چینار جرئت این که بالاخره شروع کند را پیدا می کند.

اما شب که می شود و چینار به خانه برمیگردد، اصلا نمیداند باید از کجا شروع کند و این از همیشه آشفته ترش می کند. آرزو وقتی این وضعیت را می بیند به امراه زنگ میزند تا به داد چینار برسد.

باریش آن شب، برای این که دجله را خوشحال کند در حیاط خانه برایش سینمای خانگی راه می اندازد تا کنار هم یکی از دوست داشتنی ترین فیلم های مارلون براندو را تماشا کنند.

این را هم ببینید:  سریال سیب ممنوعه قسمت ۱۳۵ صد و سی پنج
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.