عکس دیده نشده بازدید رضاشاه از سالن تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در بهمن ۱۳۱۳

بازدید رضاشاه از سالن تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در بهمن ۱۳۱۳
بازدید رضاشاه از سالن تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در بهمن ۱۳۱۳

⬇️

بیشتر ببینید:

این را هم ببینید:  یادگار‌ی چهره‌های مشهور روی تخت جمشید: از میرزاده عشقی تا سفیر کبیر بریتانیا
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.