سریال آخرین تابستان قسمت ۲۸ بیست و هشتم

لطیف را فورا به بیمارستان می رسانند اما جانان خودش را مقصر میداند و مدام گریه می کند. سلیم از او می خواهد در مورد این موضوع به کسی حرفی نزند و به خاطر همین هم جانان مریض احوال می شود و روزها در اتاقش می ماند و گریه می کند. اما فاتح که همه چیز را فهمیده، سلیم را تهدید می کند که حسابش را به صورت قانونی خواهد رسید!

اکگون و یامور و ناز، سونر را به بیمارستان می رسانند. اما اکگون از انها می خواهد فورا انجا را ترک کنند تا پلیس نیامده. یامور به خود اکگون شک دارد که او این بلا را سر سونر اورده تا نتواند حرفی که میخواسته در مورد اکگون به او بزند را بگوید! به همین خاطر هم مدام آکگون را سین جیم می کند. کمی بعد سونر به هوش می آید و به گوشی یامور زنگ میزند. آکگون از یامور می خواهد گوشی را قطع کند چون می ترسد سونر حرفی که نباید را بزند اما یامور که کنجکاو شده از سونر می خواهد حرفش را بزند و سونر می گوید: «من میخواستم اکگون رو خراب کنم اما هرچی آکگون میگه درسته… » اکگون نفس راحتی می کشد و یامور به نظر قانع می شود.

سلیم در خانه منتظر آمدن اکگون است و وقتی او را می بیند با ناراحتی می گوید که پدرش دیروز در زندان سکته کرده و فردا باید برای تشییع جنازه بروند. اکگون شوکه می شود و مات و مبهوت می گوید: «هیشکی نتونست سلجوق تاشکین رو زمین بزنه جز قلب مثل سنگش. » و حتی قطره ای اشک نمی ریزد و دوست ندارد برای تشییع جنازه هم برود اما سلیم مجبورش می کند.

بیشتر ببینید:

آکگون و سلیم برای تشییع جنازه به استانبول می روند و احمد هم جلو می رود و از طرف خلیل سادی به او تسلیت می گوید. سلیم از آکگون می خواهد که اگر دلش می خواهد می تواند گریه کند. اکگون او را در آغوش می گیرد و چشمانش پر از اشک می شود اما گریه نمی کند…

سراب و امل تصمیم می گیرند امشب را شب دخترانه ترتیب بدهند شاید حال جانان هم بهتر شد اما جانان با یادآوری صحنه ای که به لطیف تیر خورد، سرش گیج می رود و به اتاقش برمیگردد.

یامور به سلیم زنگ میزند تا از حال جانان به او خبر بدهد. بعد هم حال آکگون را که نگرانش است می پرسد. آکگون می گوید که پدرش مرده و یامور واقعا ناراحت می شود…

سلیم آکگون را به جایی می برد و می گوید: «تو تشییع جنازه گریه نکردی اما الان شاید چیزیو ببینی که اشکتو در بیاره…. »

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.