سریال بابا قسمت ۳ سوم چه می‌شود؟

سریال بابا قسمت سوم

در سفری که امین و قدیر با هم دارند، دفترهای گذشته دوباره باز میشه و خاطرات، ورق می‌خوره.

در حالی که خانواده ساروهانلی مشغول تلاش برای اخت گرفت با زندگی جدید خود هستند، فضیلت، شروع به برقراری نظم تازه خود در عمارت کرده است.

ایلهان برای آشنایی نزدیک با اعضای خانواده ساروهانلی اقدام می کند.

بیشتر ببینید:

حالا قدیر، اولین قدم را در زندگی خود، این بار در استانبول برمیدارد اما خود را در میان بحران‌های تازه‌ای احساس می‌کند.

امین، جنبه خوب و بد استانبول را می‌بیند و با آن آشنا می‌شود.

وقتی قدیر، از بی‌احترامی ایلهان به پدر خودش با خبر می‌شود اما چشمانش چیز دیگری نمی‌بیند و خشم او را فرامی‌گیرد.

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.