سریال روزی روزگارانی چوکوروا قسمت ۱۲۷

هاکان قهرمانانه، هاکان و چتین را نجات داده و به چوکوروا باز می‌گرداند.

فیکرت به بیمارستان می‌رود و روزها بعد حالش خوب می‌شود و ماجراها را به خاطر می‌آورد و ماجرا را می‌فهمد. تحت تاثیر جوانمردی و فردین بازی هاکان قرار می‌گیرد اما درباره همه چیز سکوت می‌کند.

بیشتر ببینید:

هاکان که اعتبار زیادی حالا کسب کرده روی زلیخا تاثیر زیادی می‌گذارد، او را عاشق تمام عیار خود می‌کند و از او پیشنهاد ازدواجی در یک کشتی می‌گیرد.

فکرت این ماجرا را می‌فهمد، در لحظات آخر با لرسیدن به زلیخا ماجرا را به او می‌گوید. علت مخالفتش چیست؟ به طور کامل ماجرای لبنان و هویت واقعی هاکان را به او می‌گوید. زلیخا که افسرده و متعجب است، می‌رود و یک سیلی در گوش هاکان می‌نوازد و همه چیز دوباره به هم می‌خورد.

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.