روزگارانی در چوکوروا – قسمت ۱۲۷ | تیزر

بازگشت فکرت و چتین به چوکوروا
پیشنهاد ازدواج زلیخا به هاکان
سکوت فکرت در برابر هاکان
و انتقام فکرت از عبدالقادر

هاکان جان فکرت و چتین را نجات می‌دهد. به چوکوروا باز می‌گردند.
فکرت که مداوا شده تحت تاثیر قرار می‌گیرد و هاکان را ناجی خودش می‌بیند.
فکرت سکوت می‌کند.
فکرت و چتین که توسط هاکان بازگشته است، رابطه هاکان و زلیخا پس از آن نزدیک‌ و نزدیک‌تر می‌شود.

بیشتر ببینید:

سپس زلیخا به هاکان پیشنهاد ازدواج و عقد در کشتی را اعلام می‌کند. قرار می‌شود مخفیانه باشد.
فکرت عبدالقادر را دستگیر می‌کند. می‌گوید می‌خواهد انتقامش را بگیرد.

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.