سریال راهزنان قسمت ۲۵۰ دویست و پنجاه

 

تیپی به حیاط می رود. هرمز از چهره او می‌گوید که گویا ملاقاتش خوب پیش نرفته است. تیپی می‌گوید که مسأله مهمی نبوده است. سپس داخل سلول می رود. از طرف مرسل یک ساک وسیله برای تیپی می آورند. تیپی به اتاق رفته و ساک را باز میکند. داخل بسته مسواک، یک شی تیز گذاشته شده تا تیپی به وسیله آن یاشار را بکشد. تیپی با تردید به مسواک نگاه میکند. سپس آن را زیر تشک تختش پنهان می کند.

یاشار به حیاط پیش هرمز می رود و خبر می دهد که افرادش به او گفته اند که مراقب خودش باشد، زیرا یک نفر قصد دارد او را بکشد. او می‌گوید که میداند هرمز و تیپی چنین کاری نمی‌کنند و شاید انیشته بخواهد این کار را بکند. هرمز می‌گوید که انیشته هرگز بدون اجازه او کاری نمیکند.

اونال و ایلماز پیش اکرام می روند. اکرام می‌گوید‌ که برای آزادی بقیه و آرامش خودش نقشه ای دارد. او می‌گوید که پسر هرمز و دختر اکرام باید عقد کنند و از طرفی اکرام زندانی ها را آزاد کند و او نیز با گرفتن رای بقیه افراد میز، از فراری بودن الیاس و آلپ ارسلان استفاده کند و اکرام را رهبر میز کند‌. اکرام می‌گوید که نیازی نیست او نگران امنیت اکرام باشد. اونال می‌گوید از این که اکرام از تهدید مریم نترسیده است، متعجب است و یادآوری میکند که سردا پیش مریم است. او از اکرام میخواهد که برای ابریه الیاس و آلپ ارسلان و آزادی بقیه، باید همه چیز را گردن مرسل بیندازد. اکرام به اونال هشدار می دهد که اگر این کارها را انجام بدهد و در انتها اونال پشت او را خالی کند ،او را خواهد کشت.

این را هم ببینید:  سریال از ما بهترون قسمت ۵۸ پنجاه هشت

امینه و گونول به خانه هرمز پیش مریم می روند و به او می‌گوید که فکرت در مورد تهدید اکرام توسط مریم گفته است. امینه می‌گوید‌ که فکرت گفته است مریم مراقب خودش باشد و از خانه نیز بیرون نرود تا در نبود هرمز مشکلی پیش نیاید. مریم اهمیتی به حرفهای امینه نمی دهد.

بیشتر ببینید:

در حیاط زندان، تیپی پیش هرمز رفته و در مورد آمدن مرسل و خواسته ی او به هرمز می‌گوید‌. تیپی می‌گوید که ابتدا در مورد کشتن یاشار تردید داشته است، اما نمیخواهد چنین کاری بکند. همان لحظه یاشار آمده و هرمز موضوع را به او می‌گوید. یاشار مسواکی که تیپی پنهان کرده بود نشان می دهد و می‌گوید‌ که اگر تیپی قصد کشتن او را نداشت، آن را پنهان نمی‌کرد. تیپی می‌گوید که اگر میخواست یاشار را بکشد، به جای پنهان کردن آن مسواک آن را در جگر او فرو میکرد. سپس می‌گوید که نمیخواهد در آینده به دخترش بگوید که دوستش را زده است. یاشار متاثر می شود.

تیپی که درخواست تماس تلفنی داده بود، منتظر خبر است. کمی بعد نگهبان می‌گوید که با درخواست او موافقت شده است. تیپی بیرون می رود. یاشار داخل بند آمده و به هرمز می‌گوید که مطمئن است که مرسل یکی از آنها را خواهد کشت. هرمز سریع دنبال تیپی می رود تا به او بگوید که نرود، زیرا برایش تله گذاشته اند، اما دیر شده و تیپی رفته است.

این را هم ببینید:  سریال راهزنان قسمت ۲۶۶ دویست و شصت و شش

تیپی در حال صحبت با گونول است و از او میخواهد که با امینه در خانه هرمز بمانند و جایی نروند. همان لحظه یک نفر با چاقو تیپی را می زند.

تیپی را برای جراحی به بیمارستان می برند. امینه و گونول و فکرت نیز به آنجا رفته و کمی بعد شاهین نیز می رود. آنها پشت در اتاق عمل منتظر هستند.

در خانه جیران ، جیران و بقیه در حال صحبت در مورد ماجرای حمله به تیپی هستند. الیاس عصبی است و میگوید که افراد مرسل مدام در حال تله گذاشتن هستند و به همه اسیب می زنند و نوشاد نیز نمی‌تواند آنها را پیدا کند. جیران می‌گوید که مریم یک کارهایی کرده و منتظر است تا به امروز جوابش برسد. الیاس از اینکه مرسل را هنوز پیدا نکرده اند، عصبی است.

در خانه اونال ، ایلماز به اکرام و اونال می‌گوید برای اینکه دست دشمن را رو کنند ، بهتر است هر کدام از آنها به ملاقات تیپی در بیمارستان و هرمز در زندان بروند. اونال از ایلماز میخواهد که او به جای آنها برود.

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.