سریال راهزنان قسمت ۵۰ پنجاه

 

هرمز در زیر زمین نمایشگاه با افرادش جلسه گذاشته و از همه میپرسد که چرا هنوز نفهمیده اند که چه کسی به شاهین شلیک کرده است؟سکوتی طولانی برقرار میشود.الیاس می گوید که همراه وهبی از همه پرس و جو کرده،اما کسی چیز مشکوکی ندیده است.جعفر میگوید که از نوشاد بپرسند،دولت حتما می‌داند که کار چه کسی است.انیشته فکری به ذهنش می رسد و می‌گوید:《اگه محمود زنده بود میگفتم حتما کار اونه》هرمز  عصبانی می شود و می پرسد حالا که او مرده فکر دیگری ندارد؟انیشته میگوید که حتما کار کارتال است.وهبی می‌گوید که اگر کار کارتال بود جلوی در خانه از روبرو به او شلیک می‌کرد.هرمز می گوید که یک عده شغال به دنبالشان هستند و اگر نتوانند بفهمند که کار چه کسی است به حسابشان می رسد.

در ویلای هرمز،نوشاد به دیدن آلپ ارسلان آمده است.آلپ ارسلان می پرسد که آیا شلیک به شاهین کار کارتال است؟نوشاد می‌گوید که آنها در خیابان هستند و باید بدانند که چه کسی به شاهین شلیک کرده تا او خودش طرف را از ته جهنم پیدا کند.بحری می گوید:《تو بگو کی شلیک کرده،ما خودمون ته جهنم زندگی می‌کنیم،پیدا کردنش آسونه 》

نوشاد می‌گوید که وقتی جریان شلیک به شاهین را شنیده خودش سراغ کارتال رفته،اما او گفته که اگر بخواهد به کسی شلیک کند تا آلپ ارسلان هست چرا باید به شاهین شلیک کند.آلپ ارسلان به نوشاد می‌گوید که اگر بفهمد او یا دولت پشت قضیه شلیک به شاهین هستند برای همیشه به رابطه بین خودشان پایان میدهد.بحری هم خبر میدهد که هرمز می‌خواهد کارتال را ببیند.

این را هم ببینید:  سریال پزشک دهکده قسمت ۱ اول

محمود پیش ایلکلر نشسته و از او میپرسد که برادرش واقعا الیاس را جانشین خودش کرده؟ایلکلر می‌پرسد که برایش چه فرقی می‌کند،وقتی همه فکر می‌کنند او مرده است؟محمود دوباره حرف از شاهین میزند و می‌گوید که هرمز پول ها را تبدیل به طلا کرده و طلا را تبدیل به رینگ ماشین و در گاراژ شاهین خان مخفی کرده است.ایلکلر میپرسد که منظورش چیست؟محمود می‌پرسد که دوست دارد به جای صد هزار دلار،چهار صد هزار دلار به دست بیاورد؟

هرمز به بیمارستان به دیدن شاهین رفته و از پشت شیشه اتاق مراقبت های ویژه به او نگاه می‌کند و زمزمه میکند:《پاشو شاهین خان،بگو کی بهت شلیک کرده》

بیشتر ببینید:

هرمز از بیمارستان خارج می‌شود و پیش رها که در حیاط بیمارستان نشسته میرود.رها با دیدن هرمز از جا بلند می‌شود و هرمز او را در آغوش می‌گیرد.رها می‌خواهد انتقام پدرش را بگیرد،اما هرمز از او می‌خواهد که به حرف مردم توجه نکند و دست نگه دارد.

اوزر وارد عمارت اونال می‌شود.اونال و ایلماز پشت میز مشغول بازی هستند.اونال از اوزر میپرسد که چه کسی به شاهین شلیک کرده است؟اوزر می‌گوید که حالا چون شاهین نمرده میپرسد؟ اگر مرده بود به محمود و ایلکر احسنت میگفت.اونال می‌گوید که می‌خواهد مطمئن بشود که اوزر و ایلماز پشت قضیه نباشند.ایلماز میگوید که ماجرا به او مربوط نیست.اوزر به آنها میگوید که هرمز همه را به جز آنها به ویلایش دعوت کرده است.ایلماز میپرسد برای چه؟اونال میگوید که می خواهد اعضای میز را راضی کند که پول کارتال را پس بدهند،اما نمی تواند.

این را هم ببینید:  سریال فرزند راز مادر است قسمت ۶ ششم

در خانه هرمز،امینه به همراه نورتن آمده اند و صحبت از تیر اندازی به شاهین خان است و همه برای زن شاهین خان ناراحت هستند،چون تازه شوهرش از زندان آزاد شده بود.مریم از نورتن به خاطر مرگ داوود عذر خواهی می‌کند.خیریه به او می‌گوید که میخواسته باغ فندقی را به او بدهد،اما مریم قبول نکرده است.مریم به نورتن می‌گوید که از این به بعد ماهی پنجاه هزار دلار به او میدهد تا بچه هایش بتوانند تحصیلات راحتی داشته باشند.

امینه از مریم میپرسد که تکلیف نازلی چه می‌شود؟ چون شنیده که هرمز گفته اگر مریم از زندان آزاد شود دیگر سراغ نازلی نمیرود.مریم می گوید که خودش هم هنوز نمی‌داند چه کار می‌خواهند بکنند‌.

یاران در خانه نازلی مشغول جارو کردن خانه است که محمود را از پشت پنجره می‌بیند.او به محمود می‌گوید که اگر نرود به هرمز خبر میدهد.محمود می‌گوید که اول بیاید بنشیند و حرف هایش را بشنود،بعد به هرمز خبر بدهد.

هرمز با کارتال قرار میگزارد.و به او می‌گوید که سر میز جلسه اونال افراد را تحریک کرده تا بگویند سهمی از پول کارتال را می‌خواهند و پول به او پس داده نشود،اما خودش و سلیم دویست هزار دلار از پولش را که تبدیل به طلا شده آماده کرده اند تا الان با خودش ببرد.هرمز میگوید که امشب هم جلسه دارد تا از همه بخواهد که پول کارتال را پس بدهند.کارتال می گوید منتظر است ببیند که برای‌ چه کسی پول مهم است و برای چه کسی جانش عزیز است.سپس هرمز را تهدید می کند که اگر پولش را پس نگیرد او را مسئول می داند.

این را هم ببینید:  سریال آخرین تابستان قسمت ۳۱ سی و یک
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.