سریال سیب ممنوعه قسمت ۱۳۸ صد و سی و هشتم

در ادامه ماجراهای عاشقانه و دسیسه‌چینی‌های فراوان سریال سیب ممنوعه به قسمت ۱۳۸ رسیدیک. 

دیدیم که چاتای بعد از در آغوش کشیدن ییلدیز در مهدکودک هالیت‌جان، از او برای ازدواج به صورت جدی دعوت کرد. اما این بار  ییلدیز را به خانه خودش کشاند تا در فضایی رمانتیک، به بهانه هالیت‌جان و با عکسهایی خانوادگی با هالیت‌جان او را احساساتی کرد. 

ییلدیز که تحت تاثیر زیادی قرار گرفته، پیشنهاد چاتای مبنی بر این‌که بیاید از آن‌جا بروند را مسخره کرد. 

اما خب دل او برای چاتای و با هم بودنشان لک زده است. 

ییلدیز، این داستان را بر میدارد و به آسمان با جزئیات تعریف می‌کند. آسمان عصبانی می‌شود و البته ییلدیز هم از بازی خوردن‌های پی در پی از چاتای آگاه شد و مصمم به مقابله با او.

بیشتر ببینید:

به سراغ گوشی چاتای می‌رود و یک دیالوگ عاشقانه با کومرو می‌سازد تا ییلدیز هم همین حس را پیدا کند. 

ییلدیز از لج چاتای به سراغ دوعان رفت و پیشنهاد یک ازدواج واقعی به او داد. ییلدیز همزمان به چاتای هم فرصت دوباره‌ای می‌دهد و حالا چاتای گولِ ییلدیز را می‌خورد. 

Sibe Mamnoee Serial – Yasak Elma – Forbiden Apple Part 138

ییلدیز اما برای یک اتفاق بزرگ آماده می‌شود. همزمان، در یک سالن و یک روز، چاتای را دور بزند و با لباس عروس به سراغ دوعان برود. 

این را هم ببینید:  سریال سه سکه قسمت ۱۷ - تیزر

اندر هم با این وضعیت تعجب می‌کند. حالا نتیجه کل ماجرا این است که دوعان را به خاطر لج‌بازی و نقشه‌های خودش از دست داده و البته، خود کرده را تدبیر نیست. 

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.