سیب ممنوعه قسمت ۱۳۴ | اندر و ییلدیز گلاویز می‌شوند!

در ادامه سیب ممنوعه احتمالا بین ییلدیز و اندر کتککاری حسابی می‌کنند.

با بازگشت هاندان، و رفتن به خانه دوعان توسط او، نسبت به ییلدیز احساس خطر می‌کند.

با احساس خطر متقابل ییلدیز، اندر و هاندان نقشه‌های شومی کشیدند و نیت به جدایی آن‌ها کردند.

بیشتر ببینید:

دوعان باید نسبت به ییلدیز بی اعتماد شود. هاندان هم سعی می‌کند رابطه‌ای با دوعان برقرار کند.

ییلدیز حالا نسبت به آن‌ها شک می‌کند و نقش اندر را هم در این میان می‌فهمد.

ییلدیز در نهایت در شرکت اندر را می‌بیند و می‌شود آن‌چه نباید بشود.

شما چه فکر می‌کنید؟

این را هم ببینید:  سریال سیب ممنوعه قسمت ۳۷۶ سیصد و هفتاد و شش
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.