محمدشاه قاجار که بود؟ چه کرد؟ و چه اهمیتی دارد؟

محمدشاه قاجار، پدر ناصرالدین میرزا بود که با خلع شدنش، ناصرالدین شاه به مقام سلطنت رسید. اما حمایت مفصل زندگی و حکومت او را که شاهی با اهمیت در میان شاهان قاجار بوده، از طریق ویدئوی زیر ببینید:

برای خواندن متن ویدئو و اطلاعات به روز شونده از وقایع زندگی او، به صفحه برچسب محمد شاه بروید.

بیشتر ببینید:

این را هم ببینید:  اولین سلفی تاریخ ایران
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.