مختصر و مفید: ناصرالدین شاه قاجار

فرزند محمد شاه قاجار تنها پادشاهی از پادشاهان قاجار که برای درک تمدن غرب به اروپا رفت، صدراعظم خود را کشت و چه سرنوشت عجیبی داشت که این روزها منشاء فیلم‌ها و سریال‌های متعددی هم بوده است. در حال حاضر سریال جیران درباره عشق او به دختری تجریشی در حال پخش است.

این ویدئو را درباره او که به مرور مختصر و مفید همه چیز درباره ناصرالدین شاه می‌پردازد ببینید:

بیشتر ببینید:

 

این را هم ببینید:  شک به جان محمود قربانی افتاده است
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.