سریال سیب ممنوعه قسمت ۳۷۶ سیصد و هفتاد و شش

 

در خانه دوعان، او از اینکه ییلدیز با چاتای وقت می‌گذراند ابراز ناراحتی کرده و می‌گوید که قصد دارد ازدواجشان واقعی بشود.

مادر کومرو به خانه ازگی می رود. کومرو از دیدن مادرش شوکه می شود. او با عصبانیت از مادرش میخواهد که از آنجا برود. مادر کومرو از اینکه دوعان کومرو را از خانه بیرون کرده است عصبی است و از کومرو میخواهد که همراه او بیاید، اما کومرو قبول نمیکند. تو یادآوری میکند که مادرش آنها را ترک کرده و رفته بود. هاندان، مادر کومرو با خونسردی می‌گوید‌ که او اولین زنی نبوده است که شوهرش را ترک کرده است. سپس وضعیت حال کومرو را زیر سوال می برد و دوعان را مقصر می داند. کومرو هاندان را بیرون می کند.

در خانه دوعان، ییلدیز از دوعان میخواهد که به او مهلت بدهد تا در مورد پیشنهادش فکر کند.

هاندان سوار ماشین می شود. دستیار او می‌گوید که متوجه شده است که کومرو در یک رستوران به عنوان گارسون استخدام شده است. هاندان عصبانی می شود و از دستیارش میخواهد که آدرس خانه دوعان را برای او پیدا کند.

در خانه اکین، او به امیر و جانر می‌گوید که دختری به نام کومرو قرار است به عنوان گارسون مشغول به کار بشود. امیر و جانر از شنیدن اسم کومرو شوکه شده و با خودشان می‌گویند که امکان ندارد این همان کومروی خودشان باشد.

روانشناس هالیت جان با ییلدیز تماس گرفته و می‌گوید که پدر هالیت جان یک جلسه پیش او بیاید. ییلدیز به خانه چاتای می رود و موضوع را به او می‌گوید. اندر مدام به ییلدیز کنایه میزند تا او را اذیت کند و به چاتای ابراز علاقه میکند. ییلدیز به او اهمیت نمی دهد.

این را هم ببینید:  سریال آپارتمان بیگناهان قسمت ۶۰ شصت

بعد از رفتن ییلدیز، چاتای به اتاق می رود. جانر پیش اندر می آید و میگوید که شنیده است کومرو در رستوران مشغول کار شده است. اندر نیز متعجب شده و باور نمی‌کند. اندر از اینکه ییلدیز سعی دارد ازدواج خودشان را واقعی جلوه بدهد و به دوعان اعتماد دارد، عصبی است.

کومرو حاضر شده تا برای کار به رستوران برود. او به ازگی می‌گوید که می‌تواند به همه و مخصوصاً دوعان خبر بدهد که دخترش در رستوران گارسون شده است. سپس می رود.

بیشتر ببینید:

دستیار هاندان به او خبر می دهد که دوعان به خاطر حرص دادن کومرو با ییلدیز ازدواج کرده است. سپس در مورد ماجرای چاتای و کومرو نیز می‌گوید.

هاندان به خانه دوعان می رود. دوعان از دیدن هاندان متعجب می شود. هاندان از ییلدیز و آسمان میخواهد که آنها را تنها بگذارند.‌ سپس بابت اینکه دوعان کومرو را از خانه بیرون کرده است با او بحث میکند. دوعان با عصبانیت یادآوری میکند که او آنها را سالها ترک کرده و خودش از شخص دیگری باردار شده و با او ازدواج کرده است و حالا نمیتواند در مورد مسائل او و کومرو دخالت کند. آیسل پیش ییلدیز و آسمان رفته و حرفهای هاندان را به آنها می‌گوید‌.

هاندان به دوعان می‌گوید که دختر او لای پر قو بزرگ شده و حالا دوعان به خاطر زن جدیدش او را کنار گذاشته است. دوعان از هاندان می‌خواهد که برود‌. هاندان هنگام رفتن به دوعان می‌گوید که به زنش یادآوری کند که با کومرو در نیفتد، وگرنه به حسابش می رسد. سپس می رود .

این را هم ببینید:  سریال آپارتمان بیگناهان قسمت ۶۵ شصت و پنج

بعد از رفتن هاندان، ییلدیز پیش دوعان می اید. دوعان می‌گوید که نمیخواهد کومرو تحت تاثیر مادرش قرار بگیرد. ییلدیز می‌گوید که بهتر است با کومرو آشتی کند و او را به خانه برگرداند. دوعان مردد است.

وقتی امیر و جانر کومرو را در رستوران به عنوان گارسون می بینند، متعجب می شوند.

در مطب، روانشناس به چاتای می‌گوید که محیط خانواده برای هالیت جان خوب است و چاتای باید بیشتر با ییلدیز باشد تا هالیت جان جدایی آنها را حس نکند. چاتای می‌گوید که برای آرامش هالیت جان حاضر است هرکاری انجام بدهد و شاید دوباره با ییلدیز یک خانواده شوند.

هاندان به رستوران می رود. او از دستیارش میخواهد که خبرنگاران را به آنجا بفرستد. کومرو از دیدن مادرش به شدت عصبانی شده و از او میخواهد که از آنجا برود. اکین کومرو را به بخش دیگری می برد. جانر و امیر پیش مادر کومرو آمده و با او آشنا می شوند. هاندان وقتی می فهمد که جانر خواهر اندر است، از او میخواهد که با خواهرش صحبت کند تا او را ببیند. جانر با اندر تماس گرفته و ماجرا را می‌گوید. اندر سریع آماده می شود تا به دیدن هاندان برود.

مریچ در شرکت خبر گارسون شدن کومرو را می خواند و شوکه می شود. او به اتاق دوعان رفته و موضوع را می‌گوید. دوعان نیز عصبی شده و با خودش می‌گوید که این کار هاندان است. سپس از شرکت بیرون می رود.

اندر قبل از بیرون رفتن از شرکت، از کنار اتاق مریچ رد شده و تماس تلفنی او را می شنود. مریچ به دوستش می‌گوید که دوعان به خاطر او یک نفر را اخراج کرده است و این چیز کمی نیست‌. او از دوستش میخواهد که برای شب به شرکت شام بفرستد تا با دوعان تنها باشد و احساس او را بفهمد.

این را هم ببینید:  سریال بی صداقت - صداقت سیز قسمت ۲ دوم
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.