سریال آخرین تابستان قسمت ۹ نه

 

 

سلیم آکگون را قبل از بازداشت شدن به اتاق خودش می برد و با عصبانیت و نفرت می گوید: «یعنی میخوای بگی کسی که مثل پسرم میدونستمش بهم پشت کرده؟ الان تو فقط به عنوان اکگون تاکشین مقابل منی! من قرار نیست رحمی نسبت به تو داشته باشم. من حتی بابام رو واست تعریف کردم مرتیکه! » آکگون پشیمان است و با ناراحتی می گوید: «ازت نمیخوام منو ببخشی دادستان ولی حلالم کن. » سلیم با نفرت می گوید: «برو گمشو مرتیکه! » آکگون را بازداشت می کنند اما همان موقع ویدیویی که نشان میدهد یکی از ماموران پلیس جاسوسی میکرده به دست سلیم می رسد. سلیم خوب میداند که این کارها برای حفاظت از اکگون است تا به زندان نیفتد!

امل ویدیویی که نشان میدهد آدم های سلیم فاتح را کتک زده اند به یامو و جانان نشان میدهند. یامور با عصبانیت می گوید: «معلومه این کار بابام نیست! من تهشو درمیارم! » جانان به محض دیدن سلیم او را در آغوش می گیرد و می گوید: «اگه کمکی خواستی من هستم. » سلیم از او می خواهد به هیچ وجه خودش را قاطی ماجرا نکند. دادستان کل به سلیم می گوید که از کارش تعلیق شده و او را بیشتر از پیش عصبانی می کند.

شب یامور به آکگون فکر می کند و به پنجره ی اتاق او در خانه روبرویی خیره می شود. آکگون هم در زندان به لحظاتی که با یامور داشت فکر می کند…

بیشتر ببینید:

شب فاتح به جانان پیام میدهد و می گوید:«نمیخوای بهم بگی سرت سلامت؟! » جانان می گوید: «سرت سلامت اما این کار سلیم نمیتونه باشه! » و موقع خواب یاد حرف آکگون می افتد که گفته بود وقتی نمی تواند بخوابد به خاطرات قشنگش فکر کند تا خواب خوبی داشته باشد. جانان هم همین کار را می کند و به روزهایی که با سلیم گذرانده بود فکر می کند و لبخند میزند.

یامور یک جا بند نمی شود و سراغ فاتح می رود تا با خود او صحبت کند.

از آن طرف دادگاه آکگون تشکیل می شود و وکیلش که از طرف خلیل سادی است، طوری صحبت می کند که انگار سلیم به زور و تهدید آکگون را کنار خودش نگه داشته بوده. آکگون با عصبانیت می گوید که این حقیقت ندارد اما وقتی احمد هم می آید و می گوید که آکگون به او تیر نزده، سلیم دهانش باز می ماند و قاضی هم چون آکگون شاکی خصوصی ندارد، آزادش می کند.

ادامه ماجرا….

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.