سریال سیب ممنوعه قسمت ۳۷۷ سیصد و هفتاد و هفت

 

دوعان به خانه اکین می رسد و خودش را به اکین معرفی کرده و میخواهد کومرو را ببیند. کومرو دم در آمده و دوعان از او میخواهد که آماده شود تا به خانه برگردند. کومرو قبول نمیکند و می‌گوید‌ که دیگر به دوعان احتیاج ندارد و از او میخواهد که برود. اکین نیز از دوعان میخواهد که از خانه اش برود. دوعان عصبی شده و می رود.

بعد از رفتن دوعان، اکین کومرو را که ناراحت شده است دلداری می دهد. سپس به او پیشنهاد میدهد که در خانه او زندگی کند. کومرو قبول میکند.

چاتای به مدرسه هالیت جان می رود تا او را به خانه ببرد. والدین یکی دیگر از بچه ها از بچه خودشان تعریف کرده و غیر مستقیم هالیت جان را تحقیر می‌کنند. چاتای عصبی شده و به مربی می‌گوید که او و ییلدیز فردا برای بچه ها مراسم کتابخوانی برگزار میکنند.

چتین در شرکت پیش دوعان می رود و به او خبر می دهد که یک نفر در فضای مجازی ییلدیز را تهدید کرده است. دوعان از او میخواهد که موضوع را پیگیری کند و به پلیس سایبری خبر دهد. دوعان با ییلدیز تماس می‌گیرد و در این مورد سوال میکند. ییلدیز دستپاچه شده و می‌گوید که موضوع مهمی نیست. ییلدیز از آسمان میخواهد که فوری حساب کاربری فیک را ببندد.

اندر به رستوران پیش هاندان رفته و با او آشنا می شود. هاندان در مورد ییلدیز از اندر می پرسد و اندر از ییلدیز بدگویی میکند و میگوید که او مسبب خراب شدن رابطه دوعان و کومرو است. هاندان می‌گوید که آنها باید کاری کنند که دوعان و ییلدیز از هم جدا شوند. اندر او را تأیید میکند. اندر می‌گوید که به او کمک میکند.

این را هم ببینید:  سریال راهزنان قسمت ۲۶۵ دویست و شصت و پنج

بعد از رفتن هاندان، جانر پیش اندر می آید و از او می پرسد که هاندان با او چه کار داشت. اندر می‌گوید که هاندان نگران دخترش است و دوعان نمی‌گذارد که او و دخترش با هم باشند. او می‌گوید که اولین قدم این است که آنها دوعان و ییلدیز را از یکدیگر جدا کنند. سپس می‌گوید که متوجه علاقه مریچ به دوعان شده و باید از این قضیه استفاده کنند.

بیشتر ببینید:

چاتای با ییلدیز تماس گرفته و در مورد مسأله مدرسه هالیت جان می‌گوید. ییلدیز عصبی شده و قبول میکند که فردا به مدرسه هالیت جان بروند تا به والدین آن بچه ثابت کند که آنها نیز به بچه شان اهمیت می دهند. ییلدیز پیش چاتای می رود و با هم کتاب داستانی را انتخاب میکنند که فردا در مدرسه آن را برای بچه ها بخوانند. سپس تمرین مبکنند‌

شب مریچ در شرکت میماند و برای خودش و دوعان غذا آماده کرده و به اتاق دوعان می برد. اندر از یکی از کارمندان خبر گرفته و وقتی میفهمد که دوعان و مریچ در شرکت هستند، به هاندان خبر می دهد که ییلدیز در خانه تنها است. هاندان به خانه دوعان می رود و به ییلدیز پیشنهاد میدهد که در قبال پول، دوعان را ترک کند و از کشور برود. ییلدیز که از آمدن هاندان عصبی شده است، با طعنه ابتدا پیشنهاد او را قبول میکند. سپس با عصبانیت از او میخواهد که برود. هاندان بیرون رفته و فایل صدای ییلدیز را به دستیارش می دهد تا آن را ویرایش کند تا او قسمت اول را به دوعان بدهد.

این را هم ببینید:  سریال جیران قسمت ۹ نه

روز بعد در شرکت، اندر پیش مریچ رفته و به او می‌گوید که از حسش به دوعان خبر دارد و دوعان نیز او را دوست دارد، اما چون مریچ دوست کومرو است، دوعان رویش نمی شود که اقدامی بکند. مریچ خوشحال و امیدوار می شود.

ییلدیز و چاتای به مدرسه هالیت جان رفته و برای بچه ها نمایش اجرا میکنند و داستان را تعریف میکنند.

هاندان به شرکت می رود و فایل صوتی ییلدیز را برای دوعان پخش میکند و با طعنه به دوعان می‌گوید که زنش را بشناسد. دوعان می‌گوید که خودش از پیشنهاد هاندان به ییلدیز خبر دارد و سپس فایل صوتی کامل را برای او پخش میکند. هاندان جا خورده و عصبی می شود.

ییلدیز قصد دارد که به پیشنهاد ازدواج دوعان جواب مثبت بدهد. او حاضر شده و به سمت شرکت می رود.

مریچ در شرکت به اتاق دوعان می رود. او به دوعان ابراز علاقه کرده و دوعان را می بوسد. همان لحظه ییلدیز وارد اتاق شده و آنها را می بیند.

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.