سریال سیب ممنوعه قسمت ۱۳۵ صد و سی پنج

 

ییلدیز با دیدن صحنه بوسیدن دوعان و مریچ ، شوکه و عصبی شده و می رود. دوعان با عصبانیت با مریچ به خاطر این کارش دعوا میکند. مریچ می‌گوید که به خاطر انرژی که بینشان بوده و حرفهایی که دوعان زده است این کار را کرده است. دوعان به او هشدار میدهد که او متأهل است و مریچ باید به خودش بیاید. مریچ با ناراحتی معذرت خواهی کرده و می رود.

اندر که از بیرون متوجه قضیه می شود، پیش هاندان رفته و می‌گوید‌ که نقشه طبق خواسته شان پیش رفته است.

چاتای با ییلدیز تماس گرفته و می‌گوید‌ که میخواهد هالیت جان را به شهر بازی ببرد و از او نیز میخواهد که بیاید.

هاندان به رستوران می رود. کومرو از دیدن او عصبی می شود و از او میخواهد که برود. هاندان با اصرار از کومرو میخواهد که همراه او به جایی برود. کومرو با اکراه قبول میکند.

دوعان با ییلدیز تماس میگیرد. ییلدیز با حرص می‌گوید که با چاتای و هالیت جان به شهربازی آمده است. دوعان از او فرصت میخواهد تا همه چیز را توضیح بدهد. ییلدیز یادآوری میکند که آنها زن و شوهر واقعی نیستند. سپس می‌گوید که بعداً صحبت میکنند و تماس را قطع میکند.

هاندان کومرو را به خانه ای برده و می‌گوید که برای زندگی به آنجا برود و دیگر در رستوران کار نکند. کومرو با حرص می‌گوید که نمیخواهد او را ببیند. سپس می رود.

مریچ به خانه اندر رفته و به خاطر اینکه اندر به او دروغ گفته بود با او بحث میکند. اندر حرفهای خود را تکرار کرده و می‌گوید که دوعان به خاطر ییلدیز مقابل او علاقه اش را انکار کرده است. اندر می‌گوید که دوعان او را دوست دارد و دوباره سراغش خواهد آمد.

این را هم ببینید:  سریال راهزنان قسمت ۲۵۸ دویست و پنجاه و هشت

مریچ به خانه اکین رفته و از او خواهش میکند که به او کمک کند تا کومرو را ببیند.

بیشتر ببینید:

ییلدیز در شهربازی هنگام پرتاب توپ، توپ را ناخواسته به چشم چاتای می زند.چاتای می‌گوید که چشمش آسیب دیده است. آنها به بیمارستان می روند و دکتر چشم چاتای را که آسیب خاصی ندیده است، پانسمان میکند. سپس ییلدیز و چاتای هر کدام به خانه خود می روند.

شب مریچ با چاتای تماس گرفته و با او در کافه قرار می‌گذارد. او ماجرا را برای چاتای تعریف می‌کند و می‌گوید که اندر او را بازی داده است

چاتای می‌گوید که در واقع نزدیک شدن او به دوعان خوب است و با این کار ییلدیز از دوعان جدا می شود و دوعان برای مریچ می ماند.

در خانه دوعان ، او برای ییلدیز توضیح می دهد که چیزی بین او و مریچ نیست. سپس با مریچ تماس می‌گیرد تا به آنجا برود و خودش توضیح بدهد. مریچ طبق حرف چاتای قبول میکند که به خانه دوعان برود. چاتای از او میخواهد که آنها را منتظر بگذارد و نرود تا ییلدیز حرف دوعان را باور نکند.

اکین از کومرو میخواهد که برای شام به رستوران دیگری بروند. او کومرو را به این بهانه پیش هاندان می برد. کومرو ابتدا دلخور می شود، اما اکین می‌گوید که او را پیش هاندان آورده است تا کومرو هاندان را حرص بدهد. آنها داخل می روند و سر میز شام، کومرو مدام به هاندان طعنه می زند و اکین نیز او را همراهی میکند.

این را هم ببینید:  سریال امانت قسمت ۲۳۵ دویست و سی پنج

صبح روز بعد، دوعان چتین را دنبال مریچ می فرستد تا او را به خانه دوعان ببرد. مریچ به خانه دوعان رفته و دوعان از او میخواهد که مقابل ییلدیز حقیقت را بگوید. مریچ به ناچار می‌گوید که بین او و دوعان چیزی نیست و او اشتباه کرده است. سپس به دوعان می‌گوید که استعفا داده و از شرکت می رود. او با ناراحتی بیرون می رود. ییلدیز دوعان را باور میکند.

مریچ پیش اندر می رود و می‌گوید که کار او باعث شد که مربوط مجبور بشود تا از ییلدیز معذرت خواهی کند. او می‌گوید که از زندگی همه آنها می رود.سپس می رود. اندر از اینکه نقشه شان عملی نشد، عصبی می شود.

اندر با هاندان تماس گرفته و به خانه او می رود و موضوع را می‌گوید. هاندان می‌گوید حالا که ییلدیز خیانت دوعان را باور نمی‌کند ،انها باید کاری کنند که دوعان خیانت ییلدیز را باور کند. سپس نقشه ای می کشند تا با کمک مربی مهد کودک هالیت جان ، ییلدیز و چاتای را در یک خانه گیر بیندازند و دوعان این صحنه را ببیند.

شب دوعان و ییلدیز به رستوران اکین می روند و می‌بینند که هاندان آنجاست. هنگامی که ییلدیز به دستشویی می رود، هاندان نیز به آنجا رفته و سعی دارد از دوعان بدگویی کند. او به ییلدیز می‌گوید‌ که او چیزی از گذشته دوعان نمی‌داند و بالاخره خواهد فهمید که دوعان چه آدم ظالمی است. وقتی ییلدیز و دوعان در مسیر برگشت به خانه هستند ، ییلدیز در مورد گذشته و زندگی دوعان ابراز کنجکاوی میکند. دوعان می‌گوید که هرچه را که ییلدیز بخواهد برایش تعریف می‌کند. ییلدیز با خودش فکر میکند که هاندان از روی حسادت چنین چیزی گفته بود تا او را مشکوک کند.

این را هم ببینید:  سریال راهزنان قسمت ۵۱ پنجاه‌ و یک
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.