سریال قیام عثمان قسمت ۹۰ نود

 

عثمان با نگرانی سلجان خاتون را بغل کرده و میپرسد که چه کسی او را مجروح کرده است. سلجان خاتون میگوید که او مجروح نشده است و یک نفر به چادر آمده بود تا به او حمله کند، اما کورنلیا جلو آمده و در دفاع از سلجان خاتون مجروح شده است.

کسی که از طرف آریوس برای این نقشه به چادر سلجان خاتون رفته بود، به چادر پیش آریوس و بارکین می رود. آریوس از او میخواهد که مراقب باشد تا کسی چیزی نفهمد.

بالاخاتون و مالهون خاتون به اتاق بالای سر کورنلیا می روند و به او رسیدگی میکنند. بالاخاتون گردنبند کورنلیا را روی زمین دیده و پنهانی آن را برمیدارد. او به چادر پیش عثمان می رود و می‌گوید‌ که کورنلیا سم را داخل گردنبند پنهان می‌کرده است و کشتن ماری قطعا کار او بوده است. عثمان از سلجان خاتون میخواهد که از کورنلیا حرف بکشد.

در قلعه نیکولا، نیکولا از تورگوت میخواهد که در ازای دادن بازار خودش، قلعه انحصار را به او بدهد. تورگوت می‌گوید که ابتدا باید با بیگ های قبیله اش مشورت کند‌ و به او خبر می دهد. تورگوت و کوسس از حرفهای نیکولا متوجه می شوند که او نیز در اتفاقات اخیر قبیله دست داشته است.

عثمان آریوس و بارکین را صدا زده و می‌گوید که فکر میکند همه این توطئه‌ها کار نیکولا باشد. او می‌گوید که بعید میداند که مغول ها اومور بیگ را شهید کرده باشند و از بارکین میخواهد که فردا او را به محل حمله مغول ها ببرد.

این را هم ببینید:  سریال از ما بهترون قسمت ۷۳

عثمان دستور می دهد که فرمانده قلعه انحصار ، ماتئوس را فراری بدهند تا پیش نیکولا برود و برای او خبر ببرد‌.

بیشتر ببینید:

ماتئوس از زندان قلعه فرار کرده و پیش نیکولا می رود. او به نیکولا می‌گوید که تورگوت به کمک کوسس و عثمان قلعه او را فتح کرده است. نیکولا عصبی شده و می گوید که پس حتما گوندوز نیز زنده است.

بارکین و عثمان و افرادش به جنگل می روند و بارکین محدوده حمله مغول ها را نشان می‌دهد. عثمان از افرادش میخواهد که آنجا را بررسی کنند. افراد عثمان نشانه های حمله مغول ها را پیدا میکنند. آریوس و افرادش بین بوته ها پنهان شده اند تا به عثمان حمله کنند‌. آریوس حس میکند که عثمان نقشه آنها را فهمیده و برای همین دستور می دهد که حمله نکنند.

در قبیله، سلجان خاتون سمی درست کرده و داخل شربت به خورد کورنلیا می دهد. حال کورنلیا بد می شود و سلجان خاتون به روی او می آورد که میداند کشتن ماری کار او بوده است. او از کورنلیا میخواهد که بگوید برای چه کسی کار میکند، اما کورنلیا چیزی نمی‌گوید.

عثمان و افرادش به سمت کاروانی که برای نیکولا می آید می روند تا به نیکولا حمله کنند. آریوس که برای عثمان نقشه کشیده است، گوشه ای پنهان می شود. وقتی عثمان و افرادش به کاروان نیکولا می رسند، همگی با هم درگیر می شوند. سپس شخص نقاب به صورت با افرادش نیز به عثمان حمله میکنند. شخصی که نقاب دارد، سالتوک را به شهادت می رساند. عثمان نیز به او حمله کرده و او را می کشد. نیکولا از اینکه استاد آریوس کشته شده است، عصبی و ناراحت می شود.

این را هم ببینید:  دانلود قسمت چهارم سریال راز بقا قسمت ۴ | پاورقی و لینک دانلود | Raze Bagha Serial Part 4

آریوس در واقع به قبیله رفته و شخص دیگری به جای او نقاب زده و به میدان جنگ رفته بود. آریوس نگران کورنلیا است ، زیرا سلجان خاتون او را برای دیدن کورنلیا به چادر راه نمی دهد و آریوس حدس می زند که کورنلیا لو رفته باشد.

عثمان و افرادش به همراه جنازه رهبر دشمنان که نقاب داشت ، به قبیله می روند. سلجان خاتون کورنلیا را به میدان می آورد. عثمان رو به همه می‌گوید که کورنلیا باعث مرگ ماری بوده است. کورنلیا با حرص اعتراف میکند و میگوید که همه آنها را خواهند کشت. عثمان می‌گوید که رییس آنها را کشته است. سپس جنازه را به کورنلیا نشان میدهد. کورنلیا آریوس را بین جمعیت میبیند و با دیدن جنازه شخص دیگر، تظاهر میکند که واقعا رییس آنها کشته شده و ابراز ناراحتی میکند. سپس به خاطر تاثیر سم میمیرد.

عثمان دستور می دهد که گوندوز و عایشه را که داخل کالسکه بوده اند، بیاورند. آریوس و بارکین از دیدن گوندوز شوکه می شوند. تورگوت بیگ از گوندوز و عایشه حلالیت می طلبد. عثمان می‌گوید که دشمن قصد داشت در قبیله او تفرقه بیندازد، اما موفق نشد و آنها او را کشتند. همه فریاد زنده یاد عثمان سر می دهند.

نیکولا به قلعه اش رفته و وقتی ماتئوس پیش او می آید، او با تصور اینکه ماتئوس به عمد پیش او آمده بود و به کمک عثمان آزاد شده بود، او را می کشد. همان لحظه آریوس داخل اتاق نیکولا رفته و نیکولا از دیدن زنده بودن آریوس متعجب می شود. آریوس به نیکولا می‌گوید‌ که عثمان نقشه های آنها را خراب کرده و کورنلیا را کشته است.

این را هم ببینید:  سریال قیام عثمان قسمت ۸۴ هشتاد و چهار
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.