یادگار‌ی چهره‌های مشهور روی تخت جمشید: از میرزاده عشقی تا سفیر کبیر بریتانیا

فریدون رهنما مستندی دارد درباره تخت‌جمشید که در سال ۱۳۳۹ خورشیدی ساخته شده است. در این ویدئو، نوشته‌های یادگاری افراد مختلفی را در تخت جمشید (بخشی که به عنوان کاخ دروازه کشورها) می‌شناسیم می‌بینیم که شامل ایرانیان تا خارجی‌های مشهور می‌شود. از جمله این افراد میرزاده عشقی و سفیر کبیر بریتانیا هستند.

بیشتر ببینید:

این را هم ببینید:  فرح پهلوی، دوربین هاسلبلاد و سفر به چین
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.