ایران ستیزی برخی میهمانان ایران اینترنشنال سوژه شد

در برنامه فردا از تلویزیون ایران اینترنشنال، یک میهمان اعلام کرد که برایش ایران تقدسی ندارد! سخنان یک فعال ضدملی به نام سویل سلیمانی است به همراه آن‌چه در تعدادی از برنامه‌های این شبکه تلویزیونی مطرح شده است انتقاد خیلی از کاربران را در پی داشته است.

فرد دیگری می‌گوید شاهنامه اثری ملی نیست. نام او شیوا محبوبی است. او می‌گوید رفراندوم بگذارید تا مردم ببینیم فردوسی را می‌پذیرند؟ همچنین زبان فارسی زبان سرکوب نامیده می‌شود.

بیشتر ببینید:

در بخشی دیگر، فهیمه خضر حیدری می‌گوید که شخصا با هویت‌های ملی مخالفم. آن‌ها را برساخته و برساخته‌های منسوخ می‌نامد و می‌گوید آیا افرادی که در یک سرزمین زندگی می‌کنند صرفا داشتن یک شناسنامه مشترک که من را ایرانی «نشان می‌دهد» برای هویت ملی نشان دادن کافی است؟‌برای من احساس تعلق باید داشته باشم به آن هویت جمعی بزرگ تا خودم را بخشی از آن بدانم.

این را هم ببینید:  مسیح علینژاد: رای بی رای کار من است |‌فاطمه حقیقت‌جو: شما آب زیاد بخور
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.