سریال راهزنان قسمت ۲۶۵ دویست و شصت و پنج

 

آلپ ارسلان و هرمز در ماشین هستند. آلپ ارسلان که عصبی است، به هرمز می‌گوید که اجازه میخواهد تا خودش نوشاد را بکشد. او می‌گوید که بعدش نیز فرار نمیکند و حاضر است که خودش فدا بشود و به خاطر اینکه او نوشاد را وارد خانواده کرده است، تقاص پس می دهد. هرمز اجازه چنین کاری را به او نمی دهد.

در خانه هرمز، مریم پیش خیریه آمده و می‌گوید که از دلشوره خوابش نمی‌برد. او از خیریه میخواهد که با هرمز تماس بگیرد و خبری بگیرد. خیریه با هرمز تماس می‌گیرد، اما هرمز جواب نمی دهد. او با الیاس و آلپ ارسلان نیز تماس می‌گیرد و هیچکدام جواب نمی‌دهند. خیریه نیز نگران می شود. او با هرمز علی تماس می‌گیرد و از هرمز و الیاس خبر می‌گیرد. هرمز علی می‌گوید که پیش سردا است. او می‌گوید که هرمز و الیاس در نمایشگاه بوده اند و آلپ ارسلان نیز حتما در ویلا است. خیریه بعد از قطع تماس از مریم میخواهد که با عمر که به خانه خدیجه رفته است تماس بگیرد تا حداقل او به خانه بیاید. مریم می‌گوید که بهتر است عمر امشب را آنجا بماند.

سردا در بین صبحت ها به هرمز علی می گوید که اونال اکرام را به خانه اش دعوت کرده است.

بیشتر ببینید:

اکرام به خانه اونال می رود. اونال در مورد ماجرای نوشاد به او می‌گوید و می‌گوید که اگر هرمز نوشاد را بکشد، همه آنها نابود می شوند. او می‌گوید که مسبب این اتفاق مرسل بوده است و آنها باید مرسل را بکشند. او پیشنهاد میدهد که تیپی را تحریک کنند که مرسل را بکشد.

این را هم ببینید:  سریال اوچ کروش قسمت ۲۲ بیست و دو

روز بعد در ویلا، افراد هرمز با نگرانی از آلپ ارسلان می پرسند که چه اتفاقی خواهد افتاد. آلپ ارسلان میگوید که خودش نیز نمی داند. او می‌گوید که همه باید طرف خودشان را مشخص کنند که یا پشت هرمز هستند و به دولت پشت میکنند و یا طرف نوشاد هستند.

جیران به دفتر پیش هرمز می رود. هرمز از او می‌خواهد بگوید که او نیز از قضیه خبر نداشته است. جیران می‌گوید که او از هرمز در مورد نوشاد شنیده است و خودش خبر نداشته است. سپس می‌گوید که ابتدا باید به آنکارا برود و گزارش نوشاد را بدهد و او را خلع درجه کند، سپس خودش نوشاد را خواهد کشت، اما به هرمز هشدار می دهد که قبل از خلع درجه شدن نوشاد کاری نکند. هرمز عصبی شده و می‌گوید که اگر جیران نمیخواهد کسی جز هرمز نمیرد، کاری کند که نوشاد همین امروز خلع درجه بشود. جیران از یکدندگی هرمز کلافه شده و می رود. بعد از رفتن جیران، هرمز علی پیش هرمز می رود و خبر میدهد که شب گذشته اکرام پیش اونال رفته است. هرمز از شنیدن این خبر متعجب می شود.

اکرام به خانه تیپی می رود و به تیپی و آتش و فکرت می‌گوید که مرسل هرمز را فریب داده است و از ضعف او نسبت به مرگ دختر سو استفاده کرده است و آنها باید او را بکشند. او می‌گوید که این بحث دولت است و شوخی ندارد و اگر اتفاقی برای نوشاد بیفتد، هیچکدام از آنها زنده نمی‌مانند. او می‌گوید که مرسل پیش الیاس و آلپ ارسلان است و او را پنهان کرده اند. سپس می رود.

این را هم ببینید:  سریال جیران قسمت ۹ نه

امینه پیش تیپی آمده و می‌گوید که گونول جاندان را می شناسد و او از افراد اونال است. تیپی از آنها میخواهد که خاندان را به آنجا بیاورند و از او حرف بکشند. سپس خودش با آتش به سمت دفتر هرمز می رود.

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.