تظاهرکنندگان حزب توده‌ ایران در خیابان‌های تهران، تیرماه ۱۳۳۰

هواداران و طرفداران حزب توده ایران اغلب در خیابان فردوسی، فاصله مابین توپخانه و خیابان نادری گرد هم می‌آمدند. در مقابل، اعضا و هواداران جبهه ملی به میدان بهارستان می‌رفتند. سبزه میدان، پاتوق اقشار سنتی‌تر و بازاری‌ها بود و دانشجویان و دانش‌آموزان هم به طور معمول در مقابل دانشگاه تهران جمع می‌شدند.

این را هم ببینید:  محسن هاشمی کیست؟
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.