سریال راهزنان قسمت ۶۵ شصت و پنج

 

آلپ ارسلان به ویلای هرمز میرود.در آنجا بحری و رها به همراه ازبر دور هم نشسته اند و صحبت می‌کنند.آلپ ارسلان از ازبر می‌خواهد که چیزی برای خوردن برایش بیاورد.او به بحری میگوید که حق با او بوده و عصبانیتش کم نشده و فقط زمانی که اونال را بدهد شیر بخورد شاید کمی آرام شود.رها به آلپ ارسلان میگوید که شاهین گفته که اگر روسای کارتال،او را کنار نمی گذاشتند،امکان نداشت که طعمه کسی شود.آلپ ارسلان می گوید که شاهین به ندرت به کسی حرف خوبی می زند.

اسرا به خانه هرمز میرود.زینب او را به اتاقش می برد و برگه های طلاق را نشانش می دهد و از او میپرسد که به نظرش آخرش چه میشود؟اسرا میگوید که فکر نمی‌کند پدر و مادرش از هم جدا شوند.عمر از اسرا می‌خواهد که با مادرش صحبت کند.اسرا میگوید که او حق را به مریم و زینب میدهد،چون خودش هم یک زن است و اگر روزی الیاس به او خیانت کند خودش او را ترک می‌کند.

هرمز و الیاس وارد خانه می‌شوند.خیریه در آشپزخانه ایستاده است.الیاس از مادرش میپرسد که حالش خوب است؟چون صورتش قرمز شده است.خیریه می‌گوید که فشارش بالا رفته،چون زخم زبان خورده و با قهر میرود.مریم می‌گوید که به خاطر اینکه به دیدن بچه نازلی رفته بود،به او گفته که عمر و زینب به حسابش می‌رسند.اسرا وارد آشپز خانه می شود و هرمز از او میپرسد که به دیدن اونال رفته؟اسرا تایید می‌کند و الیاس میگوید که حتی اونال او را دختر خوانده خودش می‌داند و حالا باید برود اسرا را از اونال خواستگاری کند.مریم می‌گوید که اونال چقدر خوب برخورد کرده است.هرمز با ناراحتی به مریم می‌گوید که از نظر او فقط شوهرش بد است.مریم پاسخ منفی میدهد و می‌گوید:《تو آدم خوبی هستی،ولی برای این که رفتار خوبی داشته باشی باید مثل اونال یه چیزهایی رو از دست بدی》

بیشتر ببینید:

هرمز میپرسد که این حرف ها یعنی چه؟الیاس بلند می شود و اجازه می‌گیرد تا با اسرا برود.مریم بعد از بدرقه آنها به اتاق زینب میرود.هرمز که از سر میز بلند شده به اتاق مشترکشان میرود و می‌بیند که مریم نیست.او برای خواب آماده می‌شود که چشمش به برگه های طلاق می‌افتد.هرمز با عصبانیت به در اتاق زینب می رود و قفل در را می‌کشند. مریم همراه هرمز به اتاق مشترکشان میرود و میپرسد چه شده؟هرمز برگه ها را نشان می‌دهد و میپرسد که اینها برای چیست؟مریم می‌گوید که‌این برگه ها را امضا کند آزاد می‌شود.هرمز فریاد میزند که الان هم برده کسی نیست و آزاد است.مریم میگوید که او از یک زن دیگر بچه دارد و اگر میخواهد با آن زن زندگی کند برگه ها را امضا کند.هرمز می‌گوید که فقط برای کشتن آدم ها به دادگاه میرود و اگر مریم میخواهد از دست او راحت شود،یکی را پیدا کند که او را بکشد.مریم میگوید که این رفتارش را درک می‌کند،ولی فکر هایش را بکند و از اتاق میرود.

محمود به همراه مادر اولدوز به بیمارستان پیش دکتر سلیم میروند و به او میگویند که آنها مادر و برادر سلیم هستند،اما مشکل خانوادگی دارند و از دکتر می‌خواهند بدون اینکه سلیم بفهمد کلیه محمود را به او بدهند.دکتر میپرسد که عمل را چگونه انجام دهند؟محمود می‌گوید که در بیمارستانی دیگر عمل میشود و کلیه را برایش می‌فرستد.

این را هم ببینید:  سریال سه خواهر قسمت ۴ چهارم

ایلکلر به بیمارستان برای دیدن سلیم رفته و از او عذر خواهی می‌کند و می‌گوید که محمود او را فریب داده و الان هم آزمایش داده تا اگر بتواند به او کلیه بدهد. سلیم میگوید که به الیاس گفته که با اولین دلقک بازی اش به سرش شلیک کند.

الیاس به همراه انیشته به دفتر وکیل مریم می‌روند.اسم وکیل ازگور سولماز است و آنها فکر می‌کردند که یک مرد است،اما با زنی زیبا مواجه می‌شوند.الیاس و انیشته در دفتر وکیل می نشینند.وکیل می‌گوید که مریم به او هشدار داده بود که احتمالا آنها برای تهدیدش می‌آیند،ولی او جدی نگرفته بود.الیاس می‌گوید که نباید در زندگی خصوصی آنها دخالت کند و اگر مریم زنگ زد جوابش را ندهد،چون جوان و زیباست و آینده اش را خراب نکند.وکیل میپرسد که قصد دارند او را تهدید کنند؟انیشته می‌گوید که مانع شدن از اینکه کسی زندگیش را خراب کند تهدید محسوب نمی‌شود.

در نمایشگاه،هرمز پیش شاهین نشسته و می‌گوید که  هر چه به آلپ ارسلان اصرار می کند که به لندن برود قبول نمی‌کند.شاهین می‌گوید :《اون طعم خون چشیده، دیگه شکر و عسلم بهش بدی نمیخوره 》هرمز می‌گوید که تمام عمرش سعی کرده تا او را از این کارها دور نگه دارد.شاهین میگوید که اونال او را به جای خود رئیس کرده و سلیم هم الیاس را پشت میز نشانده بعد اونال جای خود را به آلپ ارسلان داده،قبلا احتمال داشت برای یکی از اعضا اتفاقی بیافتد،ولی الان هر سه در خطر هستند.

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.