در قسمت آخر سریال خسوف، رضی علیرضا را می‌کشد؟

رضی که قصد داشت به علیرضا بفهماند که با بد کسی طرف است و شوخی ندارد، در قسمت های قبل به او صدمه جسمی وارد کرد. علیرضا از آن زمان می‌لنگد و حالا زخم خورده است.

از آن طرف بخش زیادی از نقشه آتیه پیش رفته و همراهی تاکتیکی علیرضا هم به او کمک بیشتری کرده، اما لو دادن ماجرای خانه ترکیه توسط آتیه، علیرضا را از او دور کرده است.

پس علیرضا که حالا سفته ها را از دست رضی درآورده و در اختیار سمیرا نگذاشته، تصمیم گرفته خودش برگ آخر را رو کند.

بیشتر ببینید:

حالا علیرضا سهم یک سومی از رضی خواست و رضی هم در ظاهر به او قول داد با همکار دیگرش، افضلی درباره این مساله توافق کند. اما با بیرون رفتن علیرضا در سریال خسوف دیدیم که رضی گفت بوی حلوات میاد علیرضا.

رضی می‌خواهد علیرضا را که هشدارها را درست جدی نگرفته است بکشد. در این میان ثمین و فرزانه هم دل خونی از علیرضا، و البته از سمیرا دارند.

اما با توجه به اینکه چیزی به پایان ماجرا نمانده احتمالا این اقدام صورت می‌گیرد ولی فرجام آن، با توجه به این‌که فیلمنامه چنین چیزی را لو داده است ممکن است کاملا برعکس باشد!

شما چه فکر می‌کنید؟

این را هم ببینید:  سریال جیران قسمت ۹ نهم
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.