سخنرانی محمدرضا عاملی تهرانی در حزب رستاخیز

مجمع نمایندگان موسس حزب رستاخیز ایران

محمدرضا عاملی تهرانی از بنیانگذاران حزب پان‌ایرانیست و از نظریه‌پردازان اصلی آن به شمار می‌رفت.

او در کابینه جعفر شریف امامی، وزیر اطلاعات و جهانگردی و در کابینه ارتشبد غلامرضا ازهاری، وزیر آموزش و پرورش بود.

یک جامعه‌ای ممکن است در حال رشد باشد. جامعه در حال رشد عبارت است از جامعه‌ای که در آن درآمدش در مقطع زمانی فعلی بیشتر از درآمدش در مقطع زمانی قبل است.

این جامعه در حال رشد است اما ممکن است در حال توسعه نباشد. جامعه‌ای در حال توسعه است که رشد داشته باشد اما رشد خود را صرف تکمیل نهادهای خود کند. این جامعه‌ای است در حال توسعه. فراتر از آن هم داریم که جامعه در حال رفاه است. که رشد را در خدمت رفاه قرار می‌دهد و رفاه را در خدمت توسعه قرار می‌دهد.

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.