علی‌اکبر داور در عمارت مسعودیه

جمع اساتید مدرسه‌ی حقوق تهران

۱۳۰۴ شمسی

محل عکس: عمارت مسعودیه

این را هم ببینید:  یادگار‌ی چهره‌های مشهور روی تخت جمشید: از میرزاده عشقی تا سفیر کبیر بریتانیا
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.