شبکه مخفی زنان قسمت ۱ اول

در سال ۱۳۱۰ وزارت فرهنگ و هنر، تصمیم به تشکیل کانون بانوان گرفته تا با تشکل‌های مشابه رقابت و سپس آن ها را حذف کند. میرزا محمود زنبورکچی کارمند عالی‌رتبه‌ اداره‌ سجل احوال، دعوت می شود تا در کنار دلبرجان تاجرباشی مسئولیت انتخاب اعضا و سپس فعالیت کانون را بر عهده بگیرد و …

این داستان سریالی است که به زودی پخش می‌شود.

سازنده این سریال فیلیمو است.

بیشتر ببینید:

به زودی اطلاعات بیشتری درباره این سریال در پندار منتشر می‌شود.

ا

این را هم ببینید:  سریال راز بقا قسمت ۱۰ دهم
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.