سریال آپارتمان بیگناهان قسمت ۷۰ هفتادم

آن‌چه پیش از آن باید بدانیم

به خاطر به دنیا آمدن بچه اسات و گلبن همه در بیمارستان جمع می‌شوند.

عمو حکمت با ذوق فراوانی برای او زندگی شاد آرزو می‌کند. این گفته‌ها نوعی وصیت به حساب می‌آید. به بچه‌ می‌گوید هرجا که دوست داری بروی. چه خانه و چه دور. شاد زندگی کنی.

بیشتر ببینید:

در تصاویری بعد از آن می‌بینیم که بچه‌ها و پدر و مادرها و حکمت همگی در حال بازی هستند و در نهایت بعد از نهار صفیه و گلبن، حکمت را در آغوش می‌گیرند و پس از آن در زیر سایه درخت، حکمت در آرامش چشم می‌بندد و می‌میرد.

صدای نوزاد می‌آید و زیر آن صدا، صفیه و گلبن برای پدرشان اشک می‌ریزند.

این را هم ببینید:  سریال سه سکه قسمت ۱۷
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.