سریال به نام عشق (اسمش عشق) قسمت ۹ نهم

بر اساس نسخه ارجینال با زیرنویس چسبیده فارسی

امیر روی ولکان اسلحه کشید و گفت بار دیگری در پیش نخواهد بود. شلیک شد و بچه‌ها از پشت پنجره مشغول تماشا شدند. مرد مسن‌تر بود که
تیر هوایی زد گفت ولکان بایکارا است. پسر من و برادرزاده تو. بهش دست نمی‌زنی امیر.

امیر با تفنگ روی امیر می‌کوبد از وقتی من در بایکارا بودم خیلی گذشته.و او هیچ کس من نیست.

امیر می‌گوید دیگر با دختر هم کاری نخواهید داشت. ولکان فریاد می‌زند و زینب را صدا می‌کند و تهدید می‌کند.

زینب تحت تاثیر قرار گرفته. استاد تلاش می‌کند او را منصرف کند. زینب هم قصد باج دادن به ولکان ندارد. او را با پدر و مادرش تهدید می‌کند. زینب توی گوش او سیلی می‌زند.

بیشتر ببینید:

ماجده شکران را صدا می‌کند و پیگیر تلفن است. می‌خواهد به ولکان زنگ بزند.

الیف استاد زنگ می‌زدند. عکسی برای ماجده می‌فرستد. موبایلش در بیمارستان مانده و چت‌هایش نشان می‌داده که با کسی که او را دزدیده چت کرده بوده است. او را تهدید می‌کند و می‌گوید به پسرت میگی به ما نزدیک نشه.

ولکان با خانواده درگیر است پدرش میخواهد منصرفش کند.

اوکان با مادرش صحبت می‌کند و قرار است بماند. اوکان با اسما در رابطه است.

این را هم ببینید:  سریال آخرین تابستان قسمت ۱۰ ده
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.