سریال راهزنان قسمت ۲۳۹ | پاورقی و دانلود

ظفر و خورشید و ثروت در ویلا هستند و زکی را به صندلی بسته اند. زکی به خاطر کتک خوردن از حال رفته است. ثروت اصرار دارد که زکی را بکشد ، اما خورشید و ظفر اجازه نمی دهند و ظفر می‌گوید که هرمز دستور داده است کاری با زکی نداشته باشند. او می‌گوید که الیاس و آلپ ارسلان نیز در راه هستند. 

الیاس و آلپ ارسلان به ویلا می رسند. خورشید می‌گوید که او به دستور هرمز زکی را دزدیده است. آلپ ارسلان تازه متوجه قضیه شده و به الیاس می‌گوید که هرمز قصد داشت تا از طریق زکی در مورد ندیم اطلاعاتی کسب کند. الیاس از اینکه هرمز به آنها چیزی نگفته است کلافه می شود.

الیاس از ظفر میخواهد که آدرس ندیم را به او بدهد. ظفر که آدرس ندیم را از زکی پرسیده و به هرمز داده بود ، می‌گوید که نمی‌تواند این کار را بکند و گوشی خود را داخل لیوان آب می اندازد تا الیاس نتواند آدرس را پیدا کند. الیاس به این فکر میکند که هرمز ممکن است با چه کسی سراغ ندیم رفته باشد. خورشید می‌گوید که شاید یاشار را برده باشد. آلپ ارسلان نیز این احتمال را می دهد و می‌گوید که شاید برای اینکه هرمز تقاص کار یاشار با الیاس را بگیرد، یاشار را برده باشد.

هرمز و یاشار دم خانه ندیم می روند.‌ هرمز به یاشار می‌گوید که میخواهد با ندیم صحبت کند. یاشار نگهبانان دم خانه ندیم را می کشد. آنها سپس داخل رفته و در می زنند. ندیم اسلحه به دست،در را باز میکند. یاشار اسلحه ندیم را گرفته و می‌گوید‌ که آنها برای حرف زدن آمده اند.

این را هم ببینید:  سریال سه سکه قسمت ۱۷

وقتی آنها داخل می روند، هرمز ندیم را کتک می زند و از او می‌خواهد بگوید که آنها چه کسانی هستند و چند نفرند.  ندیم اطلاعاتی به آنها نمی دهد و می‌گوید‌ که اگر او را بکشند، یا آنها را به جرم کشتن مانور اطلاعات به زندان می اندازند و یا مانند ماجرای مرگ عاصم، سراغ نزدیکان آنها آمده و همه را مانند دختر هرمز می کشند. هرمز ندیم را با اسلحه می کشد. سپس از یاشار میخواهد که صحنه جرم را پاکسازی کند.‌

بیشتر ببینید:

هرمز به ویلا می رود. الیاس از اینکه او با یاشار برای کشتن ندیم رفته است عصبانی است. بحری نیز الیاس را تایید کرده و می‌گوید که در مورد ندیم تحقیق کرده و کشتن او باعث دردسر برای آنها می شود. هرمز می‌گوید برای اینکه نتوانند به انها حمله کنند آدرس دیگری داده است.

الیاس با طعنه می‌گوید که آدرس آنها مشخص است و سراغ بقیه می آیند. هرمز می‌گوید که کسانی قاتل ندیم را پیدا کنند و سراغ آنها بروند، آن وقت او می فهمد که آنها چه کسانی هستند و باید سراغ آنها برود. الیاس قانع نشده و همچنان عصبی است. ثروت می‌گوید که میخواهد زکی را بکشد. هرمز می‌گوید که تا زمانی که دستور نرسد نمی‌تواند با زکی کاری داشته باشد و برای همین آنجا منتظر است. او از آلپ ارسلان میخواهد به خانه برود و سردا را از آنجا ببرد. 

این را هم ببینید:  دانلود سریال سیب ممنوعه قسمت ۱۴۲ صد و چهل و دوم

هرمز از خورشید و انیشته که مدام با یکدیگر بحث میکنند و با هم مشکل دارند، میخواهد که بس کنند و دشمنی شان را کنار بگذارند. سپس بیرون می رود. الیاس با حرص می‌گیرد که هرمز حتما سراغ جیران می رود تا بفهمد که اکرام به او چه گفته است. 

آلپ ارسلان به خانه می رود. خدیجه قصد دارد به خانه اش برگردد. سردا از او میخواهد که سر راه او را نیز برساند. آلپ ارسلان می‌گوید که او سردا را می رساند.

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.