محمود قربانی به هما سرشار: خودت را به وطن‌فروش‌ها فروختی

سلام خانم هما سرشار

شما که یک ژورنالیست معروف هستید و بعد از انقلاب مهاجرت کردید به اینجا و می‌دانید که یک ژورنالیست وقتی ژورنالیست می‌شود قسم خورده و واقعیت‌ها را می‌گوید و سوال‌های درستی می‌کند و کسی نمی‌تواند به او دیکته کند.

y

شما کسی بودید که وقتی فرزان دلجو کتاب من را نوشت و آمد بیرون با او مصاحبه کردید و از او تقدیر کردید که چقدر در نویسندگی عالی بوده است. بعد نوشته‌های کتاب را گفتید که لذت برده‌اید.

بیشتر ببینید:

ولی متاسفانه شما هم خودفروش شدید. شما هم خودت را فروختی با تمام برنامه‌هایی که سالها زحمت کشیدی و عزت خودت را تا این لحظه نگه داشتی به خاطر این کارت دست اجنبی‌ها رفتی و خریدند تو را که سوال کنی و کسی جوابش را نتواند بدهد و اصلا او نفهمید چی به چیه.

تو بچه من را چرا خراب کردی؟ ای کاش تو هم مادر بودی و قدر بچه‌ات را می‌دانستی و احترام به فرزندت و میهمن می‌گذاشتی. احترام به تاریخ هنر موزیک ما می‌گذاشتی. شما خودفروش هستید و بیشتر از این هم وجود ندارید.

ولی بدانید که ژورنالیست وقتی که قسم خورده باید بایستد به آن و با حقیقت روبرو بشود. شما دم آخری حیثیت خودت را بردی و حیثیت وطن‌فروش‌ها را بردی. آن‌ها وطن‌فروش‌هایی هستند که من و تو را به این روز آوردند و من و تو دور از وطن هستیم. واقعا شرم آور است که چنین حرکتی از شما سر بزند و روی نوشته قدم به قدم تکه به تکه از شما فیلمبرداری کنند و نمایش دوساعته بگذارند و با حیثیت من و بچه من و نوه‌های من بازی کردید. من از شما نمی‌گذارم. این را بدان.

این را هم ببینید:  ناصر ملک مطیعی؛ محبوب ممنوع

مردم دارند قضاوت می‌کنند. صحبت می‌کنند. باید از این جامعه دور شوید. شما کثافت‌های جامعه هستید. شهامت ندارید وجود ژورنالیست خود را هم نگه دارید و برای وطن خودتون دفاع کنید. بروید از بقیه یاد بگیرید. وطن‌فروش‌ها.

محمود قربانی

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.