سریال تشکیلات قسمت ۴۶ چهل و ششم

سردار موفق شد ییلدریم را از خانه اش در فرانسه بدزدد ولی نگهبانهای ییلدریم تعقیبش کردند و در حین تیراندازی شانه سردار تیر خورد.

رئیس هالیت به موقع رسید و توانست با کشتن تعقیب کنندگان سردار و ییلدریم را به خانه امن برساند.

ییلدریم با تحریک کردن هالیت و اشاره به کشته شدن جرن توسط هالیت، باعث شد که او نتواند خشمش را کنترل کند و ییلدریم را کتک زد.

از طرفی اوزان توانست با بررسی مطالب گوشی ییلدریم و کشف نحوه ارتباط گرفتن خائنین از طریق روزنامه های ورزشی بفهمد که فردا قرار است عملیات مهمی علیع ترکیه صورت بگیرد.

اوزان میفهمد که هدف تروریستها وزارت دفاع و مهندسان این وزارتخانه است و این که فردا قرار است یک هیئت پاکستانی برای امضای قراردادی حاضر شوند.

Teşkilat Series Episode 46 English Subtitles

بیشتر ببینید:

فردی به نام «دکتر» که از دزدیده شدن ییلدریم بسیار خشمگین است عملیات تروریستی را رهبری میکند.

ولی تیم ضد تروریستی موفق میشوند عملیات را خنثی کند و موانع در مورد ارائه تجهیزات نظامی را برطرف کنند

از طرف دیگر سردار موفق میشود با قرار دادن ییلدریم در پشت یک کامیون و بیهوش کردنش از مرز رد شود ولی کامیون توسط پلیس کشف می‌شود.

رئیس هالیت با تظاهر به اینکه تمامی اطلاعات را ییلدریم گرفته.

سردار را از مداخله در کار پلیس که در واقع ماموران شرکت هستند،

این را هم ببینید:  سریال آپارتمان بی گناهان قسمت ۱۸۶

منع کند با این توصیه که «ییلدیریم میمرد وای ما ماشه را نمیکشیم»

عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.