دانلود سریال سیب ممنوعه قسمت ۱۴۲ صد و چهل و دوم

سریال با یک هفته تاخیر به خاطر عید فطر، از شو تی وی پخش می‌شود.

دوعان که از بازگشت آکین به شدت متعجب و وحشت زده شده، سعی می کند او را از کومرو دور نگه دارد.

با تهدیدش به رو کردن پرونده هایی قدیمی دست او را ببندد.

آکین که توسط چاتای از مرگ نجات پیدا کرده و این مدت را در در خانه ی سدایی بستری بوده به دروغ به دوعان میگوید که نزدیکترین فرد به تو مرا از مرگ نجات داده و به طور تلویحی اشاره به چتین می کند.

دوعان چتین را از کار برکنار می کند و دستور می دهد که از زندگیش بیرون برود و شخصی به نام مورات را جایگزین چتین میکند.

از دیگر سو چاتای و آکین بسیار نزدیک شده اند و یکدیگر را برادر خطاب میکنند.

اندر هم که از رابطه ی چاتای و آکین بیخبر است تلاش میکند که سهام آکین را بگیرد.

بیشتر ببینید:

در این بین مردی عرب و به ظاهر ثروتمند سر راه اندر قرار گرفته است.

خیال دارد در مورد شرکت و سرمایه گذاری در آن پیشنهاداتی بدهد.

اندر که شیفته او شده بسیار خوشحال است.

آکین و کومرو به کمک ییلدیز آشتی می‌کنند.

در آخرین صحنه ازدواجشان را به دوعان اعلام میکنند.

این را هم ببینید:  سریال محکوم قسمت ۱۷ هفدهم
عضو خبرنامه پندار شوید
تلاش می‌کنیم آخرین خبرها را قبل از بقیه به شما برسانیم
هروقت بخواهید می‌توانید عضویتتان را لغو کنید
پیشنهادهای دیگر پندار:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.