درباره پندار

شورای سردبیری:‌ نیما افشارنادری و صوفیا عبداللهی

از آغاز فعالیت پندارنت در سال ۱۳۷۹ همکاران زیادی به خود دیده است. گاهی کمکی حاشیه‌ای و گاه افرادی با جان و دل در میان آتش.

امین رجایی
احمد انوری
سارا پیمان‌پور
سارا حسنی
علاء محسنی
سینا (محمد)‌ رجایی
آرمان اسلامبولچی
احسان غفاری
بهار سلیلی
شایان نوبرانی

ارسطو خسروبیک
و
مهران افشارنادری

و حالا دو همکار تازه هم به رنگ و لعاب پندار کمک می‌کنند.
حسین حمیدیا: در زمینه فنی و پشتیبانی
و
Volunteer free iconمهدی رودکی: در زمینه سئو

X