سریال راهزنان قسمت ۶۶ شصت و شش

آلپ ارسلان در حالی که ازبر رانندگی را بر عهده دارد وارد عمارت اونال می شود.اوزر به استقبال آلپ ارسلان می آید و او را به داخل همراهی می‌کند‌.آلپ ارسلان متوجه اسرا می‌شود و از اوزر میپرسد که اسرا اینجا چه می‌کند؟اوزر می گوید که برای دیدن…

سریال از ما بهترون قسمت ۷۳

گوندوز از پشت سر به الارا حمله می کند و او هم از خودش دفاع می کند و بعد از این که می فهمد گوندوز است می گوید: «چطور شد نفهمیدم کی هستی؟! » گوندوز می گوید: «لباسای شوهر خواهرمو پوشیدم. بوی بدی میدم نه؟ » و الارا هم دماغش…

سریال راهزنان قسمت ۲۶۷ دویست و شصت و هفت

هرمز به اتاق مریم می رود. مریم در حال تماشای آلبوم عکس های زینب است و بین گریه ، با یادآوری خاطرات خنده اش میگیرد. او هرمز را میبیند و می‌گوید که دخترشان بامزه بوده و اصلا متوجه نشده بوده است. آنها کمی در مورد خاطرات زینب صحبت…

سریال راهزنان قسمت ۶۵ شصت و پنج

آلپ ارسلان به ویلای هرمز میرود.در آنجا بحری و رها به همراه ازبر دور هم نشسته اند و صحبت می‌کنند.آلپ ارسلان از ازبر می‌خواهد که چیزی برای خوردن برایش بیاورد.او به بحری میگوید که حق با او بوده و عصبانیتش کم نشده و فقط زمانی که اونال…

سریال امانت قسمت ۳۵۸ سیصد و پنجاه و هشت

سحر در اتاقش به حرفهای یامان فکر می کند و با خود می گوید که باید برود از یامان بپرسد که راجب چه کسی این حرفها را زده است.او به اتاق یامان می رود و می گوید که مدتی قبل صدای بلندی شنیده بود.یامان می گوید که پنجره باز بود و باد لیوان…

نام قدیمی خیابان‌های تهران چیست؟

چه سوار تاکسی باشیم، چه عکس‌های قدیمی را ورق بزنیم. چه در جمع بزرگ‌ترها، خیابان‌های تهران دو هویت دارند انگار که یکی در گذشته گیر کرده و یکی وضعیت فعلی آن را نمایندگی می‌کند. این فهرستی است که در پندار از این نام‌های قدیمی و نامهای جدید…